H.C. Andersen: Almanak januar 1843

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1843
Søndag 1 I Seng først imorges Klokken 1; sandselig +. Storm, spadseret til Morgen, frostveir. Hold min Andagt paa Taarnet. Sjunget om Aftenen; Grevinden bød mig komme næste Juul, Indbydelsen paa Bregentved leed hun ei ikke ret glad. Jette har forleden faaet en Datter.
Mandag 2 Reist i Frokost og Solskin med Stampe og Haxthausen til Byen; man gav i Theatret den Usynlige paa Sprogø. Eduard udnævnt til Justitsraad Faderen Theaterdirect:
Tirsdag 3 Middag hos Collins, Aften besøgt Moltkes og Bournonville; Brev fra Hjerta.
Onsdag 4 Aftenen Hr Søeborgs Julestue i Hotellet.+
Torsdag 5 Betalt igaar Skræder-Regning paa 150 Rdlr ; besøgt Hancks. – Tøevejr. Mange Slags Tiggere.+.
Fredag 6 Faderen Colins Geburtsdag, foræret ham et Speil, var der til Middag, en Sang af mig! – Jette Collin meget syg.
Lørdag 7 Slet Veir, Regulativet for Theatret trykt; hjemme hele Aftenen; drukket Punch, sandselig +.
Søndag 8 Middag i Foreningen. Ved Capriciosa iaften blev Lorenzen fra Schlesvig modtaget med 6 Hurra.
Mandag 9 Sophie Ørsteds geburtsdag, der om Aftenen Schattenspiel, Pouline Bruun er død. Skrevet til Theodor Collin.
Tirsdag 10 Jette Collin vedbliver at svæve mellem Liv og Død, Middag hos Collins; Aften drukket Punch.
Onsdag 11 Brev til Beskov og Frøken Bremer; Generalprøve paa Erik Menved.
Torsdag 12 Vesit hos Hartmanns. Bournonvilles Fader død, første Opførelse af Erik Menved, lille Gusta Debut, derhenne om Aftenen; han vidste ei om Faderen +.
Fredag 13 Mantius 3die Debut i Correggio (daarligt). Helsted hos mig, drak Punsch; fik 200 Rdlr for min ring.
Lørdag 14 Godt med Jette Collin; Aftenen hos Saabys om Forestillingen.
Søndag 15 Ude hos Fru Lessøe, som laae af Rosen; læst Ashasverus om Aftenen hos Rothes for RAsmus Nilsen, Sibbern. +
Mandag 16 Faaet Honorar 139 for Stykker i denne Saisson og 40 forud paa Agnete. Dronningens Moder død, Theatret lukket, laant Hansen jun 20 Rdlr.
Tirsdag 17 Hos Collins til Middag; Aftenen hjemme og ryddet op til Reisen.
Onsdag 18 Middag hos Gottlieb Collin; lidt trist da jeg er øm i Penis &.
Torsdag 19 Øm endnu; tog Søebad, talte paa Veien med Kronprindsens, Besøg af Fritz Moltke; kjedeligt i Selskab hos SalertZ.
Fredag 20 Hjemme hele Formiddagen. middag i Foreningen.
Lørdag 21 Wilken seet til den syge – Besøgt Stampes, fulgt Thorvaldsen hjem; Aften hos Saabys.
Søndag 22 Bessøgt Fru Lessøe. Middag hos Abrahams. Aften i 1ste Etage til Balletten Erik Menved.
Mandag 23 Middag i Foreningen. Besøgt Bournonville, taget Plads No 1 til Deligensen til Itzehoe.
Tirsdag 24 Tilsagt til 1st Criminalkammer, meget forbauset. Musik Foreningens Concert; fik i Dag fra Kongen af Sverrig en Guldmedallie.
Onsdag 25 Ikke sovet af Uro, var i Criminal Kammer for at vidne, om jeg havde foræret en Brystnaal til Portneren, eller om den var stjaalet fra mig. Gitte Hasle forlovet med Münster. Aftenen hos Moltke.
Torsdag 26 Om Medallien læste i Fædrelandet en dum Anmældelse, som satte mig i ilde Lune. Taget Pas. Middag hos Baronesse Stampe. Aften hos Marquise Bonay.
Fredag 27 Middag hos Frøken Ramshardt. Aftenen i Theatret til Erik Menved.
Lørdag 28 Middag hos Gebhardt Moltke, Aftengilde hos Saabys; Afsked hos Fru Lessøe; endnu øm i Penis.
Søndag 29 Middag hos Vilhelm Moltke.
Mandag 30 Middag hos Collins. Reist om Aftenen fra Kjøbenhavn. Roeskilde.
Tirsdag 31 Ringsted, Slagelse, Korsøer, Nyborg, Assens, Arøsund