H.C. Andersen: Almanak december 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1842
Torsdag 1 Slet Humeur; skrevet hele Dagen; digtet ” Den lille Pige i Asylet”; afficeret.
Fredag 2 Fik Fuglen i Pæretræet kun 77 Rdlr, intet for de to Sommerforestillinger; Middag hos Jette Wulff. Trist og afficeret; ” Den Usynlige” spillet og Klap.
Lørdag 3 Hos Næboes; i Theatret Mulatten, netop det tredie Aars Dag efter Frederik den 6tes Død, da det var bestemt første Gang at spilles; daarlig Huus.
Søndag 4 Ikke vel! Middag hos Fru Lessøe. Slet Humeur, Brev fra Fru Drevsen kjærligt og godt. +
Mandag 5 Brdre Humeur, gik til Collins hvor jeg ei ahr været siden i Onsdags; skrev +.sandselig.
Tirsdag 6 Middag hos Collins; læst hos Frøken Ramshardt Ahasverus.
Onsdag 7 I varmt Bad; Middag hos Ørsteds. Aften hos Saabys.
Torsdag 8 I Asylet, historien om den lille Pige, Løgn.
Fredag 9 Slet Lune; Middag hos Hartmann; Jomf Rantzau deputeret i Robert; skrevet til Hanne Irgens +.
Lørdag 10 Aften i Selskab hos General Guldbergs.
Søndag 11 Meget trist. Middag hos Kammerherre Poulsen, Aften hos Øehlenschlæger som læste sit ny Lystspil Garrick inderlig melankolsk. Waldemars Geburtsdag.
Mandag 12 Middag i Foeningen; slet Humeur.
Tirsdag 13 Hos Collins; moret mig i Theatret. Digtet.
Onsdag 14 hos Ørsteds til Middag; slet Humeur.
Torsdag 15 Aften hos Thieles.
Fredag 16 Aften hos Saabyes.
Lørdag 17 Middag hos Næboes. læst Holstes nye Bog.
Søndag 18 Spiist i Foreningen; gjort Vesitter; om Aftenen hos Madam Urban Jørgensen.
Mandag 19 Middag hos Jette Wulff. Aftenen drevet hen i Foreningen. min Ryg endnu daarlig siden jeg i Løverdags rutschede ned af Collins Trapper. Iaften gik jeg seent derhen for at fortælle alt det, som stod i Fædrelandet til Roes for Collin, som Chef.
Tirsdag 20 Skrevet Brev til Grevinde Danneskjold og til Rantzau – Breitenburg. Middag hos Collins, sendt mit Tøi til Moltkes; truffet i Theatret ved Robert, Excellensen Staldmesteren, der var stødt fordi jeg ei Juleaften kom til hans Moder; lidt ilde i Humeuret.
Onsdag 21 Middag hos Ørsted. Aften Concert i Recreationen.
Torsdag 22 Sagt Farvel! spist hos Grev Moltkes, reist efter Bordet til Bregentved; nærved at vælte, sprang ud af Vogn Vinduet kom her Klokken 11 ½.
Fredag 23 Ondt i Foden, lidt forkjølet, skrevet Deviser.
Lørdag 24 Spadseret lidt til Uhlsøe, skrevet Deviser. Juleaften fik et Uhr og en Mappe; ikke ret livlig, phlegmatisk, hverdags.
Søndag 25 Spadseret med Fritz Knuth Haven rundt; koldt Solskin; skrevet Program til Prindsessen paa Ærten, Prøve paa den og paa Skuespilleren mod sin Villie, spillet disse om Aftenen; ikke ret glad.
Mandag 26 Spadseret i tærk Storm ved Søerne og i Skoven. Bal her paa Bregentved; Danneskjolds stive mod mig, paa gamle Grevinden nær; ikke i Humeur. Gik i Seng Klokken 3.
Tirsdag 27 Smukt Solskin, spadseret gjennem Dyrehaven; ikke ret oppe i Sindet; efter Bordet tog Excellensen, Grevinde Malvina Moltke & ind til Byen; leget Juul til henimod 12.
Onsdag 28 Smukt Veir, Knuths reist, han inviterede mig til Laaland; kjørt over til Gisselfeldt, meget venlig modtaget; har Hovmester Værelset; spadseret; om Aftenen Bal; iseng Klokken 2½.
Torsdag 29 En Spadseretour; Frihling fortalte Historien om Brødrene Warnsted under Ch: VII. Skylregn og Storm; læst Ahasverus; ikke vel derefter. Rask om Aftenen . Musik.
Fredag 30 Spadseret op til Sophie-Høi og besøgt Wegner, der endnu var svag; eftr Frokosten gaaet op til Taarnet. Hyggelig Passiar med Staldmester Stampe, Valdemar Rømling & – læst om Aftenen høit i Christian Winthers Digte. Sandselig.
Lørdag 31 Spadseret; skrevet Deviser hele Dagen; Prøve paa Schattenspiel, dette givet om Aftenen, men forud Juletræ, hvor jeg fik et dobbelt spil, et Reise-Etui og en Tegnebog. Grev Christian reiste kl. 1. Grevinde Holck indbudt mig til Sommer; i Seng Nytaars Morgen Klokken 1 – +.
Foran i almanakken for 1842 har H.C. Andersen skrevet:
Deligense
Fra Kjøbenhavn til Hamborg Mandag og Fredag Aften, kommer til H Torsdag og Mandag Morgen
Fra Hamborg, Mandag og Løverdag Aften, er i Kjøb: Tirsdag og Torsd Morgen.
Pakkeposten
Fra Kjøb: Løverdag Efterm: 1. i Hamb.:Onsdag Aften. Fra Hamborg Onsdag Mid: i Kjøb: Søndag Mid:
Fra H: til Kiel Torsdag og Løverdag Morgen, ellers Aften.
Dagvognen
Fra Kjøb: til Korsøer Tirsdag og Fredag Morgen.
Fra Korsøer Søndag og Onsdag, fra Slagelse til Kjøb: Mandag og Torsdag.
Fra Nyborg til Svendborg Onsdag Kl 3, fra Nyb: til Odense Onsdag og Løverd: Kl 2. og da Midelfart og til Strib, samme Dag til Odense.
Fra Svendborg til Odense Løverdag,
42 Vesterg
39 Vesterbro