H.C. Andersen: Almanak november 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1842
Tirsdag 1 Middag hos Collins. Stor Regning i Hotellet.
Onsdag 2 Foræret Eduard, hvis Geburtsdag det er, Rachels Portræt, Vesit hos Gusta, Middag Ørsteds, Italienernes første Forestilling ( middelmådig) Lucrecia havde Louise Ingeborg og Jette B i Theatret; igaar blev det aabnet med en dansk Forestilling, fik Billet af Kock til 1ste Etage, Øehlenschlæger havde ingen.
Torsdag 3 Pæretræet og Faust, der blev stærkt hysset, meget klappet, ærgerlig; havde Hanck paa Comedie.
Fredag 4 Sendt Brev til Theodor og Bunzen i Paris, Brev til Løvenskjold. Middag hos Colbjørnsens.
Lørdag 5 Mantius 2den Debut i Jean de France. Pæretræet 5te Gang blev pebet, Waldemar With hyssede, jeg vidste det ikke da jeg var til musikalsk Selskab hos Hartmann.
Søndag 6 Ondt i Øiet, Omslag. Hørt hos Collin om Piben iaftes ikke afficeret; sendt Brev igaar til Robert Schumann.
Mandag 7 Spiist hos Päthau; sygt Øie.
Tirsdag 8 Frøken Ramshardts og Saabys Geburtsdag, var der til Middag, kuret til Jomf Nielsen. Aftenbesøg af Hansen. Brev fra Jette Hanck at trøste mig.
Onsdag 9 3 Bygkorn paa venstre Øie. Middag hos Ørsteds. Skrevet Jagtsang til Kongen. Omslag for Øiet.
Torsdag 10 Slet Humeur. Skrevet paa Ahasverus. Middag hos van der Maase.
Fredag 11 Bazaren og Pæretræet igjen latterliggjort i Corsaren, meget ærgerlig.
Lørdag 12 Middag hos Jette Wulff; trist. Besøg af P. Møller.
Søndag 13 Lidende , fortvivlet Gudsbespottende, syg; spiist i foreningen, drevet om i Regn og Rusk; Bournonville kjærlig med Taare i Øinene; skrevet Scenerne i Arabien.
Mandag 14 Øehlenschlægers Fødselsdag, han roste Pæretræet; Middag for ham hos Kocks. Fik et Digt fra Bournonville til opmuntring; seet mig nævnet i (Gerners Reise) bedre Humeur, seet Familien Mazarin.
Tirsdag 15 Middag hos Frøken Ramshardt for Lindegaard, smukt Veir. Var hos Lassen at arrangere Agnete. Pæretræet og Toreadoren; Pæretræet pebet ordentlig ud klappet dertil. Hartmann, Recke, Müller, sagt mig det. Jeg gik over og saa Toreadoren.
Onsdag 16 Hos Ørsteds. Bygkorn paa det andet Øie. Vesitter.
Torsdag 17 Fru Heiberg trukket hjem efter Opførelsen af Dina. Deilig Maaneskin.
Fredag 18 Lidt Mavesmerter. Aften hos Sangeren Hansen, med Lorck, Siesby, Boetius & . Besøg af
Lørdag 19 Skrækkelig Mavepine, holdt mig med paa Grød og Fisk. Besøg af Thomsen.
Søndag 20 Mavesmerter; Diareh. Middag hos Fru Næbo, Aftenen hjemme og skrevet paa Ahasverus.
Mandag 21 Mavesmerter; trist Humeur. Besøg af Guldberg.
Tirsdag 22 Middag hos Collins; ikke tilfreds, hjemme om Aftenen.
Onsdag 23 Middag hos Ørsteds, Chokolade hos Kocks, Øehlens. læst for mig noget af Phædra, Aften hjemme.
Torsdag 24 Middag hos Fru Zinn, Besøgt Guldbergs her i Byen. Mulatten opført 1ste Gang iaar og hver Scene stormende Bifald, ligesaa det Hele, talt med Fru Heiberg og Mad N. Kongen og Kronprinssessen i Theatret.
Fredag 25 Drukket Thee hos Jette Wulff, Chokolade hos Eduards da det var Claudias Geburtsdag. Karens Mand 4 Mark. Middag hos Saabys for Paulis Bryllup. Videnskabsselskabets 100 aarige Stiftelses Dag, indbudet, kom ikke.
Lørdag 26 Fru Collins Geburtsdag, foræret hende “En Brevveksling” af Forfatteren til en Hverdagshistorie, skrevet en Vise, der til Middag.
Søndag 27 Middag hos Øehlenschlæger.
Mandag 28 Læst for Øehlenschlæger af Ahasverus, kaldte det en Historiens Bazar, for stort, min Lignelse om Kruttet.
Tirsdag 29 Fru Paulsen indtruffet hos Collins. Middag der. +
Onsdag 30 Fru Drevsen og Louise altid denne Drillen Overseen; kjed deraf! Middag hos Ørsteds. Aftenen Besøg af Hansen jun, som ønskede Østers og fik dem. +