H.C. Andersen: Almanak oktober 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Oktober 1842
Lørdag 1 Hos Collins Formiddag og i Tusmørket hver Dag, Sandselig. Sendt Brev med Posten til Theodor Collin.
Søndag 2 Kongen kommet; Fanerne indviede. Første Gang i Kakkelovnen, Spiist i Foreningen. Brev fra Cronholm. Niels Baark sagt mig Farvel og kysset, til Paris +.
Mandag 3 Adlers kommet hjem. Digtet Romanze. +
Tirsdag 4 Mit Øie i mange Dage angrebet, Brev fra Beskow. Undine hysset ud. Et mismodigt, stolt Humeur. +
Onsdag 5 Blevet bedet hos Ørsteds om Aftenen, lovede det men kom ei, besøgt gotlieb Collin, Gusta har daaet en lille Pige. Besøgt Moltke, Prindsesse Caroline og Paulsens fra Rom. Sandselig +.
Torsdag 6 Skrevet paa anden Act af Ahasverus. +
Fredag 7 I Kongens forgemak, talt med en Mængde fornemme Folk, kom ei ind. Sendt Brev til Tjedges Comite’e i Dresden.
Lørdag 8 Weyse død imorges. Aftenen hos Rosenkilde.
Søndag 9 Ærgerlig over Levetzau og Molbech der blande “Pæretræet” med “Perspectivkassen”. Læst hos Fru Læssøe: Ahasverus; skrevet Sang til Schirbeck.
Mandag 10 Med Poulsens i Thorvaldsens Museum: Kenilworth bestemt til Sørgefest for Weyse; oversat paa Tydsk for Glæser Stykker; en Bog fra Holst, Brev fra Ingemann; drukket Punsch med Holst. godt Hmeur. Brev fra Theodor til Familien. Der siges Weyse er skindød.
Tirsdag 11 Seet Weyses Liig. Erholdt Musik af Schumann dediceret mig; livsglad. Collin grov mod mig fordi jeg gik med hvide Hansker, ærgerlig!
Onsdag 12 I Kongens Forgemak uden at komme ind; stor Middag hos Ørsteds med Forstmænd & – Indviteret til Holst, kom ikke; Kongen første Gang i Theatret! dumt Publicum!- tilbragt Aftenen hos Thieles, læst Ahasv:
Torsdag 13 Sandselig + . Weyse begravet, gik til Fru Kirke; bragt Digt til Fædrelandet; knækket en Fortand igjen; – Middag hos Fru Zinn; trist Humeur. Brev fra Komtesse Holk.
Fredag 14 Vesitter. Trist Humeur. Undine gik stile!
Lørdag 15 Aftenen hos Louis Jørgensen med Broderen Jules.
Søndag 16 Holst stødt fordi jeg ei igaar Aftes hørte ham læse; Fru Drevsen utaalelig; Theater Vrøvl med Kenilworth. Ærgerlig. Aftenen med Jomf Nielsen hos Saabys.+
Mandag 17 Musik og Brev fra Schumann; Sandselig +
Tirsdag 18 Igaar kom den unge Schumacher; drevet om ; læst Hegel Die Philosophie der Geschichte.+
Onsdag 19 Sandselig +. Middag og Aften hos Saabys.
Torsdag 20 Vesit hos Hartmanns; igaar skrevet til Vieweg; Russeren Schianisk? som jeg traf i Dresden i Stadt Rom, kom fra Havre til Petersborg og hilste paa mig inde i Hofparquettet; veemodig glad.+
Fredag 21 Læst Hegels Philosophie der Geschichte. Tabt mine Spisekort til foreningen. Prøve paa Pæretræet.
Lørdag 22 Hos Næboes. prøve. læst Hegel. +
Søndag 23 Drevet om; ilde Humeur. Faust og Pæretræet opfør, meget Bifald, Aften hos Collins.
Mandag 24 Middag hos Fru Colbjørnsen.
Tirsdag 25 Trist Humeur, endt 2 Act af Ahasverus. Trist Besøg om Aftenen af Møller. Tandpine.
Onsdag 26 Hos Ørsted læst 2 Act af Ahasverus. Læst den for Müller.
Torsdag 27 Tandpine hele Natten. Middag i Päthaus Restauracion. Igaar hos Thorvaldsen, som kom i forgaars fik 3 Kys. Dina opført 1ste G , gik til Øehlenschlæger, der kyssede mig.
Fredag 28 Middag hos Päthau. Studeret. Sandselig.
Lørdag 29 Læst høit hos Næboes: en Ødeland, indsendt den.
Søndag 30 Gratuleret hos Fru Lessøe, Ludvig forlovet med Gusta Hanck og Christian med Jomf: Pingel. Læst om Aftenen.
Mandag 31 Spiist hos Päthaus. Trist Humeur, koldt Veir.+. Tabt mine Spisekort fra Foreningen.