H.C. Andersen: Almanak september 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1842
Torsdag 1 Middag hos Østeds. Theatret aabnet med Susettes Medgift.
Fredag 2 Middag hos Fru Colbjørnsens paa Bakkehuset.
Lørdag 3 Spiist paa Restauration hos Vincent.?
Søndag 4 Middag hos Fru Lessøe, hvor det var Elses Bryllup. Vilhelm Tell første Gang. +
Mandag 5 Eduard Collin kommet hjem fra Jylland. Begyndt paa Beckers Verdens Historie.
Tirsdag 6 Middag hos Collins. Lidt forkjølet.
Onsdag 7 Hos Ørsteds. Meget forkjølet, taget rusisk Dampbad. Gaaet tidlig til Sengs.
Torsdag 8 Jomf: Nielsen første Gang optraadt efter hendes Hjemkomst fra Paris i en Pas des Deux, hun fik mange Bouquetter ved Indtrædelsen. Comedien Fristelsen opført 3die Gang og udhysset. Komtesse M Bark er forlovet.
Fredag 9 Læst Beckers Verdenshistorie ud, tænkt meget paa Ahasverus. Besøgt Jette Wulff, hun er paa Nysø. Besøgt Adam Müller.
Lørdag 10 Hos Ballings til Middag. Hjemme at studere hele Aftenen. Brev til Glorup til Moltke.
Søndag 11 Besøgt Engelstoft i Anledning af Ahasverus, læst hele Dag og Aften. Igaar sendt Bog til Kongen af Sverrig.
Mandag 12 Endnu forkjølet; læst hele Dagen Leos jødiske Historie.
Tirsdag 13 Sendt Brev til Ross i Plöen. Begyndt paa Ahaverus.
Onsdag 14 Middag hos Ørsteds. Besøgt om Aften lidt hos Linds.
Torsdag 15 Middag hos Eduard i Anledning af Theodors Afreise.
Fredag 16 givet Karens Mand 1 Rdlr. Agnete antaget. Besøgt Bournonville og Gade. Vesit af Grev Knuth, skrevet Vise til Theodors Afreise. I Gubitzs Volkskalender for 1843 et Billed af Billedbog uden Billeder.
Lørdag 17 Aften-Selskab hos Colins i Anledning af Theodors Reise, der ikke bliver paa Mandag.
Søndag 18 hos Fru Lessøe læst af Ahasverus. Parade i Anledning af Kongens Fødselsdag, med Theodor i første Etage til Udine 1ste Gang; med Holst hos Mini. Besøg af Fritz Moltke.
Mandag 19 Skrevet til Jette Wulff; smukt Veir. Igaar en Hilsen fra Tieck, Ross og Alfred de Vigny.
Tirsdag 20 Middag hos Collins; i Theatret Wilhelm Tell +
Onsdag 21 Middag hos Wiborgs med General Bülow, Weyse Dannemann & – Besøg af lille Recke.
Torsdag 22 Op klokken 6, fulgt Theodor ombord paa Fred VI , han reiste Kl 8 til Paris, stærk Skylregn. Bestemt mig til at reise til Paris den sidste Januar 1843.
Fredag 23 Dovnet; ryddet op i Papirer; slet Veir. Læst høit hos Frøken Cold Pæretræet og 1ste Act af Ahasverus.
Lørdag 24 Vulles Geburtsdag fik Gubitz Volkscalender. Jette Wulffs Geburtsdag, Middag hos Kocks. I Nat regnet ned i min Seng. Lidenskab +.
Søndag 25 Middag i Foreningen. Meget koldt; tænkt kun paa Pariser Reisen.
Mandag 26 Tanke kun om Reisen. Brev fra Ross i Pløen +.
Tirsdag 27 Igaar sendt Brev til Borgaard og Mulatten til Baumann. Idag koldt Solskin, ypperligt Humeur. + + Ryddet op; tænkt paa Reise, seet Sylphiden, sandselig.
Onsdag 28 Læst for Ørsted 1ste Act af Ahasverus han var meget glad over den.+
Torsdag 29 Phister faaet mig til at skrive en ny Scene i En Comedie o det Grønne, han var henrykt.+
Fredag 30 Meget enerveret! læst hos Hancks til Kaffe Ahasverus og en Comedie i det Grønne, sagt de norske Boyer Farvel paa Toldboden. Middag hos Jette Vulff med Baronesse Stampe. i Morges Besøg af Karen, hun saa ret velklædt og ung ud, han fik 1 Rdlr. Lind syg. Faderen Collin daarlige Øine, jeg Slaphed i Kind og Been. Sagt mig ud af Trykkefriheds Selskabet.