H.C. Andersen: Almanak juli 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juli 1842
Fredag 1 paa Gisselfeldt. Tordenveir. Holcks til Middag.
Lørdag 2 Jeg Vesit af Fritz Moltke. Kjørt Tour med Grevinde Elisabeth. Brev til Eduard.
Søndag 3 Til Middag Hilfling, Balle, Frøken Schnack.
Mandag 4 Sophus Danneskjolds Geburtsdag. Kjørt til Rosenthal. Fuglen i Pæretræet opført første Gang.
Tirsdag 5 Hørt at det var gaaet godt med Stykket. Endt Romanen Joseph Rutschbroock. Staldmesterens Vesit. I slet Humeur ved et misforstaaet Brev fra Fritz Mol: Diare’e.
Onsdag 6 Venligt Brev fra F.Moltke. Brev fra Eduard, Jette Boye, Helsingør og eet fra Dresden hvori jeg kaldtes Etatsraad Professor & . Læst strænge Kritikker over mig. i Formiddags besøgt Vegners.
Torsdag 7 Sendt Brev til Jette B og Faderen. Kjørt til Bregentved for at blive, Tour til Holtegaard.
Fredag 8 Tour til Jomfruens Egede, men ei derinde.
Lørdag 9 Tour til Thurebyholm. Tandpine.
Søndag 10 Tandbyld. I Capellet til Prædiken. Præster til mig. Jeg er saare vel her.
Mandag 11 Varmt Veir. Spadseret, sandselig vild. Besøg af Excellensen Moltke. Kjørt igjen til Gisselfeldt at blive, Værelse i den gamle Længe. Præsenteret for Hertugens. Faaet en Ring fra Kongen.
Tirsdag 12 Skrevet til Levetzau, Ranzau, Theodor, Baron Holsteen. Lavet et Blomster Lotteri.
Onsdag 13 Med Prindserne til Glasværket, Herlufsholm og Nestve. Stort Taffel; Bal, blev angeret af Prindsessen og tre Damer. Sandselig+.