H.C. Andersen: Almanak juni 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juni 1842
Onsdag 1 Læst Fuglen i Pæretræet hos Ørsteds.
Torsdag 2 Regn og koldt. Med Hjerta paa Thorvaldsens Museum og det oldnordiske; Middag hos Hjerta med Bournonville i Hotel d’Angletere.
Fredag 3 Frederik VI Asyl indviet med Tale af Tryde og Sang af mig. Sommerforestillingerne begyndt med Bournonville “Napoli” Billet af ham til 9 i første. B. fremkaldt, hans Værelse bekranset.
Lørdag 4 Ikke vel! meget mat. Aften hos Helsted med Plum.
Søndag 5 Middag hos Kocks, læst Fuglen i Pæretræet.+
Mandag 6 vandet 16 Grader, første Gang i Vandet; i Aftes et Opkog af norsk Nedriven af Bazaren, i Dagen. “Herren seer vore Veie” første Gang; hysset. Stella Boye syg i Theatret.
Tirsdag 7 Middag hos Collins. Ikke vel. Aften hos Schous. Brev fra Liebmann i Mexico.
Onsdag 8 Blev syg hos Ørsteds saa jeg kastede op; spiist sildigere hos Vincent. Brev fra Jensen.
Torsdag 9 Læst hos Falbes Fuglen i Pæretræet.
Fredag 10 I Corsaren, som Leiligheds Digter for mine to sidste digte. I Parquet Loge, Til Jomf Fjeldsteds Forestilling Faust. Perspectiv Kasse, Cracovienne 1ste Gang.
Lørdag 11 Mavesmerter, kom derfor ei paa Landet med Jette Wulff. Spiist Vandgrød og Fisk hjemme, saae ikke Figaros Vauxhal. læst Bocacios Decamerone.
Søndag 12 Mavesmerter. Spiist i Foreningen. Læst Coopers Hirschtödter.
Mandag 13 Gurre udkommet. Mavesmerter.
Tirsdag 14 “Herren seer vore Veie”, vundet Bifald. Ole Bull alt reist, ikke seet ham.
Onsdag 15 Middag hos Ørsteds. Mere vel! Begyndt Cantaten, anmodet om Sang til Skydebanen. Fru Boye med Søn kommet fra Norge. Faderen lidt uhøflig uden Grund.
Torsdag 16 Storm og Regn. Lidenskab. Skrevet paa Cantaten.
Fredag 17 Slet Lune. Drevet om, Lidenskab +.
Lørdag 18 Hos Næboes. Drevet om; kjedet mig!
Søndag 19 Slet Lune. Ikke vel. Ærgrelse.
Mandag 20 Sagt Adler farvel. Bragt Levetzau Cantaten, tog ei til Øehlenschlæger. Mulet hjemme. Vildt Lune.
Tirsdag 21 Forestillingen igjen udsat, rasende Humeur. Igaar Faderen Collin syg. i Theatret “Tys” og Doctoren mod sin Villie, med Orla Lehmann i Loge i første Etage, vi to kun.
Onsdag 22 Middag hos Ørsteds. skrevet Sang til Enkedronningen til Skydebanen.
Torsdag 23 Ikke vel! Prøve paa Pæretræet.
Fredag 24 Prøve. Lidende. Ærgerlig. Kjeder mig.
Lørdag 25 Prøve Formiddag og Aften.
Søndag 26 Middag hos Fru Lessøe. I Fædrelandet min Mulat kaldet et Lystspil. Ret vel.
Mandag 27 Syvsoverdag Regnveir; skrevet til Beskow og Frøken Bremer. Middag hos Collins med Kammerh: Rosen fra Segeberg.
Tirsdag 28 Middag hos Collins; Prøve paa Pæretræet. Ilde Humeur.
Onsdag 29 Regnveir. Middag hos ørsteds med to Norske en Frøken Petersen og Hr Hambro; sagt Farvel til Bekjendter. Iaften skulde Fuglen i Pæretræet opføres første Gang. Placaten opslaget, da døde imorges Dr Ryge og Forestillingen opsat til næste Mandag. Den yngre Frøken Henne begravet.
Torsdag 30 Reist over Kjøge til Gisselfeldt hvor jeg kom til Middag Klokken 5. Koldt og Blæst. ( Idag Skydebanens 300 aarige Jubilæum).