H.C. Andersen: Almanak maj 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Maj 1842
Søndag 1 Bragt Ørsted og Jette Hanck en Bog. Fru van der Maase een, hendes Geburtsd. spiist hos Fru Colbjørnsen, med hende i Italiensk Opera, sidste forestilingen, hver enkelt fremkaldt, Madam Forconi og Rossi beblomstret. Alle fremkaldt. Hele Dagen i trist Humeur. Jeg trænger til Roes.
Mandag 2 Middag hos Statsministeren Wilhelm Moltke. Italienerne reist, 1000 Mennesker paa Toldboden. Tilsagt til Dronning 9 ½, fik Diareh! skrækkelig Qval. Læste Bazaren for Kongen og Dronningen. hjem Kl 11 ½.+
Tirsdag 3 Middag hos Collins. Igaar Aftes gik Hauchs Svend Grathe 2den Gang og blev hysset; ingen Folk.+
Onsdag 4 Ikke vel hos Ørsteds, maatte gaae ind til Hødt! syg; et Vers til mig i Dagen for Bazaren, det hjalp, gik til Collins. Ilden begyndt i Hamborg.
Torsdag 5 Læst af Bazaren hos Fru Colbjørnsen, Middag der. Begyndt paa Vaudevillen. Muth Rasmussens Kirkeconcert.
Fredag 6 middag hos Øehlenschlæger fik hans Tragedier. Blev roest for min Bazar selv i Corsaren.
Lørdag 7 Mindre vel! Vesitter. Lidt Regn. Concert og Aftenspiisning i Foreningen, skrev en Vise til Afsked for Borgaard, som reiser til Wien.
Søndag 8 Middag hos Fru Lessøe. Aften læst hos Bournonville.
Mandag 9 Ildløs igjen paa Amager. Middag hos Eduard Collin med Hartmanns &. Ildløsen i Hamborg vedbliver. 2000 Huse 3 Kirker brændt Oprør siger man er der.
Tirsdag 10 Første Gang i Kulhusene hos Baron Løvenskjold, med Borgaard, Gade, Helsted, Block, Wilmers; spaseret ved Fuursøen.
Onsdag 11 Middag hos Ørsteds, læst Machintoschs Memoirer af Borgaard. Ikke vel . +
Torsdag 12 Læst af Baazaren hos Fru Colbjørnsen, Middag hos hende.
Fredag 13 Bazaren revet meget ned i det norske Blad: Constitutionen. Corsaren tilbagekaldt sin Roes over mig. ærgerlig; de norske Boyer komne, deres Tøi gaaet overbord. Aftenvesit af Recke. Bedre Humeur +.
Lørdag 14 Hartmanns Fødselsdag. Sophus Danneskjolds, var hos hans Moder til Middag. +
Søndag 15 Tog ei til Helsingøer, kjørte til Frederiksberg hvor jeg ikke traf Øehlenschlæger. Alt kontrair denne Dag. Middag hos Abrahams Svigermoder Philipsen. +
Mandag 16 Igaar kom her 200 svenske Studenter; iaften saa de “Napoli” jeg var i Lit: G. et Digt fra en Nordmand var hæftet paa min Dør. +
Tirsdag 17 Agnete skal gives til Sommerforestilling taget fat paa den og arbejdet med Vaudevillen. Vesit af Phister, som var begeistret for mig; igaar Aftes roest i Kjøbenhavnsposten for Bazaren. Igaar Klok 11 reiste Borgaard til Wien.
Onsdag 18 Læst hos Ørsted Borgaards Mackintosch. Ikke glad; Muth Rasmussens Concert.
Torsdag 19 Ikke rask! slet Humeur. Kjed af Livet. +
Fredag 20 Som igaar! kaldet til Levetzau fra Kongen om at skrive Cantate til Glücksborg Formæling. Begyndt Cantaten. –
Lørdag 21 Endt Cantaten. Drukket Porter og spiist Sild.
Søndag 22 Ikke vel! Bournonville lunefuld, ikke opmærksom; ærgerlig! sendt Cantaten bort. Faaet Ideen lokal til Vaudevillen. Vers for Liebe. Mad Späth der bragtes paa Hospitalet. Agnete istand.
Mandag 23 Skrevet Cantate til Frederik VI Asyl.
Tirsdag 24 Været paa Prøve til la nozze del figaro. Igaar det norske Angreb mod mig i Dagen.
Onsdag 25 Vort Opera-Selskabs første Forestilling nozze del Figaro.
Torsdag 26 Skrevet paa Vaudevillen ( Bournonvilles Idee).
Fredag 27 Ikke vel! En Bog fra Stralsund. En Lænke 1ste Gang. Vers til mig i Dagen.
Lørdag 28 Slet Humeur; Middag hos Næboes. Syg.
Søndag 29 God Recension i Figaro. Bedre Lune. Prøve paa Cantaten.
Mandag 30 Fru Lessøes Fødselsdag. Endt Vaudevillen Fuglen i Pæretræet, læst den for Theatret; Besøg af Hjerta fra Stockholm, ført ham til Schous.
Tirsdag 31 Inderlig lidende, ærgerlig og overseet. Bitter og vred; Lyst at døe. Fin Magnussen, som jeg ei før har talt med, takkede mig for Bazaren. Spiist i Foreningen. Kongen læser høit forfra “Bazaren” og er ved Orienten.