H.C. Andersen: Almanak april 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1842
Fredag 1 Om Aftenen hos Stages hvor jeg hørte Clara Schumann, hun spurgte mig fra sin Mand om han maatte dedicere mig sin ny Musik. Marmier har oversat 3 Digte af mig.
Lørdag 2flag-danmark Trist Humeur. Kryds fra Jette Hanck. Hansker fra Ingeborg. Theodor osv. middag hos Eduard.
Søndag 3 Middag hos Øehlenschlæger. clara Wiecks 1ste Concert Billet af hende.
Mandag 4 Ingeborg syg igaar. Besøgt Marmier. Weyses Fest.
Tirsdag 5 Middag hos Collin. Skrevet Det er Søndag i Dag.
Onsdag 6 Musik-Foreningens Concert. Lynende gal, jeg som ahr arbeidet med Weyse ei til hans Fest. Komfirmation hos Ørsteds. Skrev T. Brahe.
Torsdag 7 Gärtner begyndt mit Portræt. Hos Hartmann med Clara Wieck, smukt Veir.
Fredag 8 Smukt Veir. Siddet for Gärtner om Aftenen
Lørdag 9 Siddet for Gärtner. Consert i Foreningen.
Søndag 10 Clara Wiecks anden concert. Middag hos Fru Lessøe; Aften hos Reitzel med Boghandler Longmann.
Mandag 11 Sandselig + . Vesitter. Siddet for Gärtner.
Tirsdag 12 Middag hos Collins. Ærgerlig.
Onsdag 13 Hos Ørsteds. La prigoni d’Edimburgo.
Torsdag 14 Grevinde Elisabets Geburtsdag, Middag hos Danneskjolds. Clara Wiecks Concert i Hotel d Angleterra. Aften hos Danneskjolds, hvor de leiede Juul. Lessøe har Ret!!
Fredag 15 Seet for 6te Gang Napoli. Besøgt Wulffs hvor man ventede mig igaar.
Lørdag 16 Meget koldt Veir! siddet for Gärtner.
Søndag 17 Digtet Slutningen af en Digters Bazar. Middag hos Fru Lessøe, igaar og idag prøve paa Gurre. Bournonville ikke net. Tordenskjold, Clara Wieck, Gades Ouverture og Gurre til Indtægt for Fred VI Asyl. Gurre stormende Lykke. Theaterfolk takkede B. Saint Aubin mig.
Mandag 18 Clara Wieck og Frøken Garlich reist.
Tirsdag 19 Middag hos Collins; Bøger fra Herlufsohn.
Onsdag 20 Ørsteds lidt nordiske. Ingeborg altid syg. Bal hos Moltke Bregentved, talt med Prindsesserne Caroline og Juliane.
Torsdag 21 Orla Lehmann komme tuad af sit Fængsel; alt roligt. Læst hos Frølichs af min Bazar. +
Fredag 22 Middag hos Colbjørnsens. +
Lørdag 23 Skrevet til Vieweg. Stub blevet gal. + . mit Portræt endt.
Søndag 24 Irritabel. Fru Drevsen meget syg. Hele Ugen forud smukt Veir. Lucrezia Borgia, truffet der Orla Lehmann, som kom saa kjærligt til mig. Hele Dagen trist.
Mandag 25 Lieutenant Lessøe reist til Udlandet. Aftenen læst hos Baronesse Peckelin, Prindsesse Juliane.
Tirsdag 26 Skrevet Brev til Ross i Athen. Middag hos Collins.
Onsdag 27 Skrevet til Stürmer, Joseph og Georg O Neill. Middag hos Ørsteds.
Torsdag 28 Faaet de to første Exemplar af en Digters Bazar og sendt det ene til Ross det andet til Fru Drevsen.
Fredag 29 I Kongens Forgemak, fik ei Audients. Bragt Elisabeth Danneskjold og Øehlenschlæger Exemp.
Lørdag 30 Hos Prindsesse Caroline med en Bazar, og fik Audients hos Kongen det fornøide ham at jeg nød megen Ære i Tydsland, ahn takkede for den tydske Dedication.