H.C. Andersen: Almanak marts 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1842
Tirsdag 1 Middag hos Collin, Gottlieb og Jette syg. Mad: Rungs Concert 2den Gang var der ei af Oeconomi.
Onsdag 2 Hos Ørsteds. Første Gang opført Testamentet ++.
Torsdag 3 Læst hos Frøknerne Ramsharth. Kongen kjørt i høiste Ret. Brev fra Ingemann.
Fredag 4 Opført Jødinden, moret mig særdeles+. Sandselig.
Lørdag 5 Læst hos Frøken Cold, Vesit hos Grev Daneskjold.
Søndag 6 Hele Dagen paa Prøve, som gik slet. Aftenen anden Gang Vandring gjennem Operagalleriet, meget Lykke, for Jomf Zrza. +
Mandag 7 Brev fra Hauch. Heibergs Prospecter beskjæftige min Tanke. Vesit hos Wulffs. Taget en Tand Stump ud.
Tirsdag 8 Middag hos Grev G. Moltke. Tandpine+.
Onsdag 9 Hos Ørsteds. Tandpine.
Torsdag 10 Vesit af Karens Mand han fik 2 Rdlr. Faaet fra Reitzel 50 Rdlr. Bal hos W. Moltke, tog hjem Kl 12 ½ for Tandpine. Talt meget med Dronningen.
Fredag 11 Læst Correctur. Tandbyld inde i Munden.
Lørdag 12 Hos Næbos. Slet Veir.
Søndag 13 Heiberg fortræffelig tiltalt i Figaro. Middag hos den gamle Grevinde Danneskjold, Prindsen af Nør var der. Aften hos Pepina Tutein, Mandens Geburtsdag.
Mandag 14 Afskeds Gilde hos Colins for A. Bunzen som paa Løverdag reiser til Paris.
Tirsdag 15 Skrevet Smyrna og den asiatiske Kyst.
Onsdag 16 Besøgt Fru Lessøe. Middag hos Ørsted.
Torsdag 17 Skevet Bazarerne. Aften hos Tutein.
Fredag 18 Middag hos Kocks. Aftenen ikke ret vel +.
Lørdag 19 Meget flittig, afficeret, sandselig +.
Søndag 20 Reenskrevet og læst Correctur; spiist i foreningen.
Mandag 21 Skrevet Bazarerne og Kirkegarden ved Skutari.
Tirsdag 22 Besøgt Clare Wieck. Middag hos Collins +.
Onsdag 23 Hos Ørsteds. Reenskrevet.
Torsdag 24 Aften hos Linds, Bacchanale, saa jeg følte mig syg deraf. Vesit hos Molke (Gebhardt).
Fredag 25 Sskrevet Afsked fra Konstantinopel. Rungs italienske Kirkeconcert i Frue Kirke, drukket Thee hos Senioren Zarhtmann. +
Lørdag 26 skrevet reent. Vesitter. Prøve paa Napoli.
Søndag 27 Ikke ganske vel! Spiist i Foreningen. Sandselig.
Mandag 28 Middag hos gamle Grevinde Danneskjold, Aften samme Sted, og til Faaborgs og Hansens Aftenunderholdning hvor Digtet Gurre gjorte Lykke.
Tirsdag 29 Baletten Napoli 1ste Gang, gjort Lykke, var efter den hjemme hos Bournonville..
Onsdag 30 Skrev et Digt til Bournonville og sat i fædrelandet. Seet fra første Etage Napoli.
Torsdag 31 Faaet et Digt fra B, drukket Duus med ham. Aften hos Stage med Clara Wieck, som spurgte fra sin Mand om han matte dedicere mig sine Compositioner af mine Digte. Det er i Dag en poetisk, lykkelig Dag!