H.C. Andersen: Almanak februar 1842

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1842
Tirsdag 1 Hos Collins. Skrevet: Vandfaldene ved Tivoli.
Onsdag 2 Hos Ørsteds. Om Aftenen i italiensk Opera. Admiral Wulff seet: den første Kjærlighed, gik ud af Theatret tog en Droske og døde i denne da han var ved Blanko-Gaden.
Torsdag 3 Skrev i Aftesog i Dag om Pegasus og Venturinhestene. Hørte Kl 12 i Theatret om Wullf Død, gik ud til Peter og Christian og siden til Kocks hvor Jette var.
Fredag 4 Middag hos Hartmanns med Eduard, Jette &.
Lørdag 5 Middag hos Danneskjolds; hver Dag besøgt Jette.
Søndag 6 Gjort mange Vesitter, været om Aftenen hos Kocks og læste for dem og Jette. + hørt Lindberg synge deiligt.
Mandag 7 Deiligt Solskins Veir; mødt Heger der talte vanvittigt. Meget sandselig. Ikke vel. Middag hos Kunow med Werlaufs, Fru Drevsen & . Iaftes blev Ingeborg meget syg. Ikke i Foeningen hvor der var Concert og Bazar, saae “Tyrolerne”. Følte mig ilde.
Tirsdag 8 Spiist i Foreningen, ikke vel i Theatret meget melankolsk. Da jeg kom hjem fandt jeg Brev fra min Moders Datter, hvad jeg har skildret i O T , oplevede jeg. Febersyg; en skrækkelig Nat, Sandselighed og Fortvivlelse fyldte spottende min Tanke. +
Onsdag 9 I den tidlige Morgen hos Collin og betroet ham Alt, han vil gjennem Drevsen faae at vide om hvem hendes Mand er, – Lidende og afficeret. Besøgt Ørsteds og Wulffs. Middag hos Collin. Brev fra Ruddelbach om Meddelelser til Conversations Lexicon; Indbydelse hos Menisteren W.Moltke. Siddet og sluddret med den syge Poet: Søeborg.
Torsdag 10 Gjort Vesitter. Aftenselskab hos Etatsraad Adler.
Fredag 11 Sendt Brev til Karen, ventet hendes Mand. Ført Ineborg og Louise i Operaen til Lucrezia Borgia. Faaet en Bog dediceret af Franck.
Lørdag 12 Morgen-Vesit af Karens Mand Kaufmann, der saae ærlig og skikkelig ud, fortalte mig deres Nød, fik 4 Rdlr, han var meget glad, jeg ogsaa.
Søndag 13 Fru Lessøe bestandig meget syg; Middag i Foreningen. Besøgt Kocks.
Mandag 14 Opført istedetfor Skatten: Sangerinden, der gjorte stor Lykke og den Usynlige paa Sprogø, jeg saae det ikke, Danneskjold og van der Maase bragte mig her hjemme Billet til Rossis Benefice Luzia di Lammermoor.
Tirsdag 15 Skrevet Brev til Rudelbach. Aften i Comedie og til Wexschalls Qvartet i Hotel d’angleterre. I Selskab hos Fru Berner. + meget sandselig.
Onsdag 16 Vesit hos Jette der i Dag er fløttet hjem. Middag hos Ørsted.
Torsdag 17 Selskab hos Thiele i Anledning af Frøken Aagesens Forlovelse med Münster, her var Baron Rumohr.
Fredag 18 Ikke ret vel. Midag hos Hartmann. Hørt Elisire d’amore.
Lørdag 19 Paa Syngeskolen om Zrzas Aftenunderholdning. Bal hos Reitzel.
Søndag 20 Besøg af Barfod. Besøgt Fru Lessøe første Gang efter henes Sygdom. Middag hos Hancks.
Mandag 21 Meget ilde, raskere op ad Dagen. Aften hos Thiele og læst der.
Tirsdag 22 Middag hos Collins; Aften Besøg af Hødt, som læste Digte for mig.
Onsdag 23 Vesitter hos Danneskjolds, Øhlenschlæger.+
Torsdag 24 Aftenen hos Eduard og læst. Emil H, en Philister.
Fredag 25 Phister meget fortrolig. Rossi syg. skrevet lidt af Grækenland.
Lørdag 26 Hos Næboes. Lucrezia Borgia, for Mad Forconi, kastet en Bouquet til hende +.
Søndag 27 Middag hos Fru Lessøe. Holsts classiske Gallerie læst om Aftenen hos Grev W. Moltke.
Mandag 28 Digtet: Moreas Kyst og Cycladerne.+