H.C. Andersen: Almanak december 1841

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1841
Onsdag 1 Læst hos Ørsteds; Vandringen.
Torsdag 2 Aften hos Holst. Lille Ingeborg døbt.
Fredag 3 Wulff dum grov over Vandringen.
Lørdag 4 Middag hos Colbjørnsens.
Søndag 5 Middag hos von der Maases med Danneskjold. Theatervrøvl. Levin fortalt om Angreb paa mig. Aften med Tscerning hos Falbes.
Mandag 6 Theater Vrøvl, forstuvet min Fod, megen Løben, daarligt Humeur.
Tirsdag 7 dyresteg hos Collins, hele Familien der. Robert le Diable. Theater Vrøvl.
Onsdag 8 Forestillingen bliver ei paa Søndag. Philosophen hos Ørsteds. – Skylregn. Besøgt Thiele.
Torsdag 9 Lieutnant Schack tegnet mit Portræt til det store Maleri “Kroningen” . – Spillemanden oversat paa hollandsk. Skylregn.
Fredag 10 Ikke hos Wulffs, hvem jeg var vred paa; Middag hos Hartmann. Mosters Affairer snavs.
Lørdag 11 Sandselig stemt; lidt Tandpine! Vesit hos Thieles.
Søndag 12 Hos Fru Lessøe til Middag. Concert i Ridehuset.
Mandag 13 Thieles Fødselsdag, hos ham om Aftenen.
Tirsdag 14 Middag hos Skuespillerinde Jf. Jørgensen.
Onsdag 15 Hos Ørsteds. Theater-Vrøvl! skrevet Lizst.++
Torsdag 16 Om Morgenen skrækkelig afficeret! slet Veir, Regnskyl, bedre om ad Dagen, læst hos Fru Kock og spiist der om Middagen. Det Eventyr! skrevet.
Fredag 17 Prøve paa “Vandringen” fra Klokken 11 til 3½ og dog kun to Afdelinger istand.
……………..
Bag i almanakken for 1841
Bürger Hospital – in Kärntherstrasse Bis II. -8. Hof. 13 Stiege. 3 Stock.