H.C. Andersen: Almanak oktober 1841

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Oktober 1841
Fredag 1 Hos Wulffs med Weise og de to Stampe.
Lørdag 2 Hos Fru Næbo Frøken….. . I første Etage og seet Borgaards: Hulen i Kullafjeld.
Søndag 3 Fru Lessøe ikke saa net som ellers. Lidt Tandpine. Aften hos Falbes.
Mandag 4 Mere Tandpine. Slem nat.
Tirsdag 5 Var saare lidende hos Collin, slem Nat. Fodbad.
Onsdag 6 Natten skrækkelig. Brugt Alt, Cryosop, Opium, Eau de cologne. Søbad paa 30 grad Fodbad. Faaet Opium for at sove.
Torsdag 7 Amerikansk Olie; noget bdre, hos Collin; – Zanetta udpebet.
Fredag 8 Betydelig rask. hentet 100 Rdlr i Zahlkassen. Christ: Thybergs Geburtsdag.
Lørdag 9 Middag hos Næboes. Aften Besøg af Recke. +
Søndag 10 Spiist i Foreningen. Hos Collins Bunzen Bournonville & og passiaret. + .
Mandag 11 Waldemar har Frisler. Jeg Gigt i Hoved.
Tirsdag 12 Vesit hos Ørsteds. Gigt i Hoved. +
Onsdag 13 Middag hos Ørsteds; om Aftenen Besøg af Helsted.
Torsdag 14 Theodor staaet sig mindre godt. Bournonville modtaget i Theatret med et Velkommen. +
Fredag 15 Middag hos Wulffs.
Lørdag 16 Aftenen hos Thieles læst i min Reise.
Søndag 17 Hjemme hele Dagen, skrevet; om Aftenen drevet om, varm i Blodet ; ikke hos Collins i Dag, ærgerlig og bitter.
Mandag 18 Ikke ret vel ! nerveus! – skrevet meget.
Tirsdag 19 Middag hos Collins md Gotlieb og Eduards. Kjørt i Theatret med Gusta.
Onsdag 20 Hos Ørsteds med Hr Prahl fra Bergen, Aften læst hos Grethe Bülow.
Torsdag 21 Ventet paa Manden forgjæves! sandselig +.
Fredag 22 Spiist i Foreningen; slet Humeur!-
Lørdag 23 Wilken færdig med Examen, han fik Laud. Brev fra Berlin med Bilderbuch ohne Bilder og Brev. +
Søndag 24 Heiberg spiist hos Eduards, jeg hos Fru Lessøe og traf Lieutenanten der, var hos Eduard og siden hos Linds.
Mandag 25 Waldemars Nervefeber tager af. Theodor oppe; daarlige Auspicier for ham.
Tirsdag 26 Brev fra Frøken Brehmer. “Volchmärchen” dedicerede mig; megt glad derover; Theodor oppe, fik Haud; Faderen drak Dedicationens Skaal; trist hos Collins var der om Aftenen; bedrøvet for Theodor. +
Onsdag 27 Theodor er mig lidt for rask paa det. Middag hos Fru Colbjørnsens. Seet Fru Kock.
Torsdag 28 Middag hos Fru Zinn.
Fredag 29 Hos Wulfs med Kock og Weyse.
Lørdag 30 ( I Onsdags kom Hancks) været der i Dag. – Hos Ballings.
Søndag 31 Hos Fru Lessøe. Wilmers Concert.