H.C. Andersen: Almanak august 1841

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1841
Søndag 1 Middag hos Fru Lessøe.
Mandag 2 Hornemann begravet.
Tirsdag 3 Middag hos Collins, Louises Fødselsdag.
Onsdag 4 Vesitter. hørt Abrahams læse Maurerpigen tydsk.
Torsdag 5 Besøgt von der Maases, Fru Colbjørnsen. Middag hos Oehlenschlæger; kjørt ud og ind i Omnibus; var i Morges hos Kronprindsessen. Læst Heibergs Digte.
Fredag 6 Staaet i Corsaren, om hans Qvast; Heibergs Digte; gal i Hovedet men spillde godt Comedie. Lyst til at forlade Danmark skrevet paa min Reise; dumt Brev fra Jensen. I Grunden en slet Dag.
Lørdag 7 Glemt at spise hos Næboes; beøst Prume og Courlænder.
Søndag 8 Paa Frederiksberg hørt Øehlenschlæger læse Dina. Middag hos Fru Lessøe.
Mandag 9 Besøgt Fru Buchwald. Jette Wulf kommet.
Tirsdag 10 Middag hos Collins.
Onsdag 11 Vesitter. Aften hos hornemanns.
Torsdag 12 Forkjølet, slet Veir. Digtet.
Fredag 13 Russisk Dampbad. Middag hos Wulffs. I Galleriet til sidste Forestilling af de franske.
Lørdag 14 Middag hos Næboes. Seet Döblers Kunstner.
Søndag 15 Middag hos Eduard Colin; ikke ret vel.
Mandag 16 Skrantet. Seet Døbler. Brev fra Jette Hanck.
Tirsdag 17 Brev fra Frøken Bremer. Aften hos Fru Adler.
Onsdag 18 Middag hos Ørsted. Sandselig Stemt. Begyndt min græske Novelle.
Torsdag 19 Gamle vulff flau med sin Tale om vor Stykhed; Lorck en Gadedreng; mit Humeur slet. Ret smukt Veir.
Fredag 20 Middag hos Wulff; slet Humeur; Prume og Curlænder reist til Norge. Digtet.
Lørdag 21 Hos Næboes til Middag; Döblers anden Forestilling, seet den men ei moret mig.
Søndag 22 Fru Hartmanns Geburtsdag var hos Fru Zinn.
Mandag 23 sendt Brev til Guldberg. Slet Humeur.
Tirsdag 24 Middag hos Collins. Skriver stadig paa Reisen. ærgerlig.
Onsdag 25 Middag hos Ørsteds, ondt Kritik i Maanedsskriftet; ærgerlig.
Torsdag 26 Concert i Rosenborg Have; efter den besøgt Linds; godt Humeur.
Fredag 27 Faaet ind for Maurerpigen 32 Rdlr. Her er kjedeligt og ondt at være.
Lørdag 28 Theodor første Dag oppe ved Examen.
Søndag 29 Mavesmerter. Middag hos Abrahams. Diæt hjemme.
Mandag 30 Mavesmerter; amerikansk Olie. Slet Humeur.
Tirsdag 31 Faaet Grovheder af Fru Colin. Taalmodighed.-