H.C. Andersen: Almanak juli 1841

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juli 1841
Søndag 18 Middag med Præsterne paa Glorup.
Mandag 19 Regn Veir paa Glorup.
Tirsdag 20 Været hos Langes paa Ørbæklunde.
Onsdag 21 Kjørt til Nyborg, gaaet over Beltet til Korsør, Slagelse, Sorø og Ringsted.
Torsdag 22 I Roeskilde; kom klokken 6 til Kjøbenhavn; seet Faderen, Ingeborg, Drevsens, Eduards, Louise; Middag hos Collins, var i Kongens Forgemak i 4 Timer.
Fredag 23 Kjørt med Godtlieb til Strandvein, saa imorges Fru Lessøe.
Lørdag 24 Audientz hos Kongen, som var meget naadig. Hørt Liszt.
Søndag 25 Middag paa Strandvein, med Lizt hos Hartmanns, (seet Prume).
Mandag 26 Middag hos Lizt med Orla, Prume, Courlænder, (Fransk Comedie), talt med Heiberg, Lists reist; om Formiddag med ham i Thorvaldsens Atellier og paa Slottet. Audients hos Dronningen.
Tirsdag 27 Besøgt Fru Colbjørnsen; kjørt med Gottlieb paa Landet; Middag hos Kocks.
Onsdag 28 I Helsingør og hilset paa Fru Collin.
Torsdag 29 Kom til Kjøbenhavn.
Fredag 30 Fransk Comedie.
Lørdag 31 Vesitter.