H.C. Andersen: Almanak januar 1841

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1841 Almanakken
Fredag 1 Sendt Brev til Fru Lessøe og til Borgaard. I det sextinske Capel, seet der Dronning Maria af Spanien, Don Miguel og Paven. I Peterskirken; spadseret om Aftenen paa Monte pincio.
Lørdag 2 Ved Vesta Templet, i Getto. Læst Reinecks Digte. Ikke vel.
Søndag 3 Hoved og Halspine, i St Loyal, i Louigi di francesi og i Andrea del Valle. Ikke vel, tænkt paa Døden her.
Mandag 4 Slet Veir; ikke ret vel, i Thorvaldsens Atellier, besøgt C Hansen Tømming og Meyer.
Tirsdag 5 Storm og Skylregn, besøgt Carstenskjold; i Capucinerkirken og i en Kirke paa Corco. Om Aftenen stærk Torden.
Onsdag 6 Faderens Collins Geburtsdag. Bruuns kommet. I Ara Celi seet Processionen med Bambino. Vedvarende Regn.
Torsdag 7 Vedvarende Hoved og Tandpine. Tiberen strømmet over; seet Pantheon under Vand. Torden.
Fredag 8 Skrækkelig Tand og Halssmerter hele Natten. Brev fra Faderen Collin at Maurerpigen ei har gjort Lykke. Skrevet Breve. Torden.
Lørdag 9 En skrækkelig Nat, som den forrige. Gigtfeber. Sendt Brev til Faderen, Moderen, Mad Holst, Theodor. Holdt mig hjemme. Fodbad.
Søndag 10 Bedre. I Peterskirken med Bruun. Besøg af C Hansen tænkt meget paa Døden; følte mig eensom.
Mandag 11 Voldsom Tandpine. I Palazzo Colonna og del Angeli – I Propaganda, Bekjendtskab med Nicola. Febersyg, intet Brev; forknøt.
Tirsdag 12 Besøgt Rod og Bruuns. I Kirken ST Agnese, maria Magiore, Supra Minerva; lidt bedre, Besøg af Nebelong og Løfler.
Onsdag 13 I Capuciner Begravelsen; del anima, del pace; palazzo Braschi og Farnese. Canceliet. Galleriet i Spada. Trastevere, Tassos Grav. Hittebørns Hospitalet.
Torsdag 14 Paa Forum. i Vaticanet første Gang, seet alle Sale.
Fredag 15 Galleriet i Borghese. Endnu lidende det er den 15de Dag. Læst Cola di Rienzi.
Lørdag 16 I St Marcello Santa Susanna. i Theater Fjano og seet Claudia.
Søndag 17 Laterankirken: Æsel-Velsignelsen i ST. Antanio.
Mandag 18 Peters Festen i Peterskirken. Brev fra Eduard og Jette, Maurerpigen intet Mishag, men ei stort Aplaus. Besøg af Løfler.+
Tirsdag 19 Løfler Kopper. St Knuds Fest. Chiesa nouva. Ikke vel. Daarlig Taa.
Onsdag 20 Andrea del Valle. St Carlo de Catenari. Paa Udstillingen. Betalt for en ny Maaned i Logi.
Torsdag 21 Regnskyl. Fest i St Agnese. Sendt Brev til Eduard (og Jettte), samt til Hartmann. Faaet Brev fra Jette Hanck. Til The hos Castenskjold.
Fredag 22 Hovedpine. Et skrækkeligt Humeur. skrevet til Jette Hanck.
Lørdag 23 Sendt Brev til Jette Hanch. Seet Lotteriet trækkes. Besøgt Jericau.
Søndag 24 Hørt Nonnerne synge i triniti del monte. Seet Dronningen af Sardinien. I St Croce del Jerusalem. Æsel Velsignelsen sidste Dag. I Fiano til Marionetcomedie. Tandpine.
Mandag 25 Blæst og Kulde, Tandpine. Middag hos Poulsens.
Tirsdag 26 Tandpine. I Collosseum. Begyndt at nedskrive Skizzen til Ahasverus. Seet Nytaars Ny med Pengepung i Haanden.
Onsdag 27 Deiligt Veir. I St Peterskirken. Porta del Angeli. Paa Udstilling. I Haven Borghese.
Torsdag 28 S Carlo di Carinari Mozars Requiem. I Maria del Angeli.
Fredag 29 I Klostergaarden ved del Angeli; i Villa Negrone. I Slottet Lateranet. I Haven paa Keiserborgen. Tabt min Nøgle. Brev til Ingemann.
Lørdag 30 I Supra Minerva; ikke vel. Besøg af Roth og Hilker.
Søndag 31 Spadseret paa Monte pincio; hørt Nonnerne synge i Trinita del monte; skrækkelig Tandpine.