H.C. Andersen: Almanak oktober 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Oktober 1840
Torsdag 1 Hævet 100 Species i Zahlkassen. Middag hos Ferrini. Fra Frøken Bremer: Hemmet og Trælinnan. Kl 6 ½ første G. Besøgt Th; følt mig mageløs vel! riig paa Tanker.
Fredag 2 Sovet uroligt! ildestemt ved Th’s Mismod. Frygt for at være syg. Opmuntret af Wilken. Middag hos Jette Wulff. halv bestemt paa at reise med Holst. Kjærlighed til L. C. vaagnet stærkt paa ny! – Bestemt at reise med Holst.
Lørdag 3 Collin raadet mig for mit Stykkes Skyld at blive. Sandselig stemt. Gratuleret Clara Falbe, forlovet med Louis Rothe. Aften hos Ferrini.
Søndag 4 Øm i Penis, Phelipens paa Næsen. Middag hos Ferrini. Drevet om . Aften i Foreningen.
Mandag 5 Den Usynlige paa Sprogø, nogen Hyssen. Kongen trukket fra Vesterport til Amalienborg. sandselig +. Aftenen hos Ferrini, siden hos Condittor.
Tirsdag 6 Kongens Modtagelse i Theatret: Jomf Berg Regimentets Datter. Med Theodor drukket Du hos Ferrini.
Onsdag 7 Middag hos Collins; drevet, sandselig stemt.
Torsdag 8 Vrøvl om Stykket, løb til Collin og fik Forsamling ansat til iaften Kl. 6. Læse-Prøve i Formiddag.
Fredag 9 Middag hos Ferrini. Lidenskabelig, travet om +.
Lørdag 10 Skuespiller Holst vil have Hansen ud af Stykket, Larm og Vrøvl derom. Skrevet Brev til Nielsen.
Søndag 11 Irritabel og græd den meeste Dag. Fru Kocks Geburtsdag, spiist der til Middag. Besøg af Hansen.
Mandag 12 Hos Holst. Hos Levetzau og overdraget ham at tage mod al Theater Vrøvl. Middag hos Etatsraad Wiborg. Igaar skrevet Sang til Holst.
Tirsdag 13 Fulgt imorges Louise og Ingeborg i Diligensen til Helsingør. Festgilde hos Ferini for Holst. Sang af mig og Øhlenschl.
Onsdag 14 Med Holst hos Ørsted, bitter og veemodig +.
Torsdag 15 Hartmann narret mig med Musikken, han kan først om 14 Dage blive færdig; rasende. H.P. Holst reist med Fred VI . Peder Wulf kommet. var ved M. D. Dør men kom ikke ind.
Fredag 16 Bestemt mig til at reise den sidste i denne Maaned. Været hos Collin derom, Rolighed og Glæde
Lørdag 17 Middag hos Fru Colbjørnsen, skrevet til Fru Stampe og Jette Hanch. To smigrende tydske Kritikker over Ravnen +.
Søndag 18 Miidag hos Fru Lessøe. Læst Maurerpigen hos Ludvig Møller. Brev fra Baronesse Stampe og Thorvaldsen.
Mandag 19 Middag hos Etatsraad Viborg, læst Maurep. +.
Tirsdag 20 Hos Collins. Sandselig stemt, Tandbyld. Brev fra Jette.
Onsdag 21 Jomf Lichtenstein i Bruden. læst igaar Maurerpigen hos Colbjørnsens. Skrevet Anbefalings Breve for Helsted.
Torsdag 22 Middag i Foreningen. Ryddet op. Sandselig +.
Fredag 23 Tandbylden vedbliver. Middag hos Wulfs. Drukket Puns.
Lørdag 24 Skrevet til Rantzau og Moltke. Hvoedpine. 20 Rdl for en Comedie i det Grønne. +
Søndag 25 Spiist i Foreningen; øm i Penis: slet Lune derfor.
Mandag 26 Middag hos Eduard, Correctur paa Maurerpigen.
Tirsdag 27 Sagt Farvel hos Kronprindsessen, Prindsesse Juliane, Ferdinand. St Pris. Viborgs, Frøken Falbe, Cold &. die falsche Catalani.
Onsdag 28 Hos Kongen uden at komme ind, løst Pas, hos Fru Lessøe Kocks, løbet hele Dagen. udaset. Læst Mpigen hos Thiele.
Torsdag 29 Hos Moltke, Møsting; læst Mpigen hos Fru Heynen. Festlig Middag for mig hos Faderen Collin, meget træt.
Fredag 30 Afskeds Middag hos Wulffs. Om Aftenen en Fest for mig hos Ferrini. Øhlenschlæger og Hillerup havde skrevet Viser. Øhlenslæger, Ørsted, Collin &
Lørdag 31 Reist med Chr VIII til Kiel Klokken 2 ½. De spanske Dandsere vare ombord.