H.C. Andersen: Almanak september 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

September 1840
Tirsdag 1 Været hos Thorvaldsen og paa Galleriet med Blanche og Snellmann. Theatret aabnet med Scheriffen.
Onsdag 2 I Vandet med de Svenske. Om Aftenen hos Ferrini drukket Du med Blanche.
Torsdag 3 Igaar har Heibergs været til Middags hos Collins, for dem var der Lystighed. Krænket dybt. Sandselig og vild – Fortvivlet. Thorvaldsen og Baronessen trøste.
Fredag 4 Syg; man har ingen Venner. Ikke hos Collins. +
Lørdag 5 Livsbitter. Driver om. Snelllmann reist. Udtalt mig for Holst. Faaet en Pengepung af Mad Larsen. Læst hos Næboes.
Søndag 6 Læst hos Hornemanns Maurerpigen. Ildestemt +. Førte Svenske og siden Louise i Thorvaldsens Atellier.
Mandag 7 Vandet 14 Grader, Luften 9. Vil ikke til Nysø. Seet den sorte Domino.
Tirsdag 8 Bitter og Livskjed. Middag hos Collin, Faderen mild.
Onsdag 9 Læst Mpigen hos Frøken Cold, Middag hos Ørsteds med Berlineren Mitzeli. Sandselig stemt +.
Torsdag 10 Slet Humeur. Læst Maurerpigen hos Jørgensen og om Eftermiddagen for Mad Holst.
Fredag 11 Middag hos Eduard. Talt venligt med Louise. Skrevet Digt til Ungdommen.
Lørdag 12 Læst Maurerpigen hos Reitzel.
Søndag 13 Ikke hos Fru Lessøe. Drevet om. Sandselig stemt.
Mandag 14 Læst Maurerpigen hos Fru Bülow. Brev fra Jette Hanck; skrev til Jette W.
Tirsdag 15 Besøg kl 7 af Grev Zophus Danneskjold om en Vise, ikke vel just.
Onsdag 16 Skrevet paa Visen; presenteret for St Priest, fransk Minister. Ludolph Schley indtruffet her til, hans Kys og Glæde. Kehlet aabnet sin Caffee, der med Foreningens Medlemmer.+.
Torsdag 17 Med Schley hos Thorvaldsen og paa Oldnordiske Museum.
Fredag 18 Seet fra Schleys Vinduer Maneuvren paa Slotspladsen. Frokost hos ham med Veddersøe. Middag hos Fru Zinn. Heibergs Grethe i Sorgenfri daarligt, Fruen ligesaa med dog modtaget. +.
Lørdag 19 Skrevet Sangen til Gisselfeldt. Besøg af Nielsen som talte ondt om Heibergs. Jete Boye reist.
Søndag 20 Med Schley paa Slottet. Oplæsning paa Maurerpigen. Nyt Vrøvl, sløv og vred; paa Dukke comedie i Veiingaardstrædet-+
Mandag 21 Besøg af Danneskjold; skrevet Sang til Kongen. Med Hansen for at skaffe ham til at see godt ud i Maurerpi.
Tirsdag 22 Spadseret. Tager ei til Nysøe. Vild sanselig stemt +.
Onsdag 23 Øm i Penis. W.H. bestemt raadet mig at tage et F.
Torsdag 24 Wulles Geburtstage, givet hende et Sølvbæger. Følt mig vel. Drevet om Aftenen i sandselige Tanker.
Fredag 25 Th vil imorgen skaffe et F. Læst Maurep hos Sibbern.
Lørdag 26 Skrevet Sang til Nysø. Meget lidenskablig.
Søndag 27 Læst hos Abrahams til Middag Maurerp: Th har iaften skaffet mig MD til Tirsdag.
Mandag 28 læst Maurerpigen for Jette wulff. Inat sovet uroligt.
Tirsdag 29 Feberagtig hele Dagen. Kikners die Probenrollen, halv syg i Theatret, gik med Th til M, Prøve. Spiist hos Ferrini.
Onsdag 30 Hovedet let, Nærverne spændte. Ikke sovet næsten hele Natten. Besøg i Morges af W. Hornemann. Søvnig og afficeret; gik til M, uden nogen Scene. den Usynlige på Sprogø opført og gjort stor Lykke.