H.C. Andersen: Almanak august 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

August 1840
Lørdag 1 Reenskrevet og spadseret. Følt mig mat og syg.
Søndag 2 Middag paa Holstenshuus, traf Fru…. Paa Kellermanns Concert i Faaborg, traf alle Voigts, saae Riborgs Mand, det er nu 11 Aar siden jeg var der; om Natten saae jeg i Qverndrup Kro et Vers i Avisen til mig. + .
Mandag 3 Sovet til Klokken 9. Middag paa Ørrebækkelund, læste der Mauererpigen. Familien fra Lykkesholm. Recke T Læsø.
Tirsdag 4 Skrevet til Jette Collin, eitzel, Ch Voigt. Kamp med mig selv om at tage til Faaborg. Thorald Lessøe kommet.
Onsdag 5 Middag her hjemme, Langes, Sehesteds, Lindegaards, dons, ( Kellermann kom ei) jeg gjorte Blomster-Lotterie. G. Molkte kommet.
Torsdag 6 Reenskrevet. Bestmet ei at tage til Lykkesholm. Kjørt til Granskoven og gjennem Rygaard.
Fredag 7 Fuldendt til Middag Reenskrivning af Maurerpigen. Læst den efter Bordet for Grev Holcks, Sehsted Juuls. Mylius Føns & – indviteret til Grevens Vænge. Sandselig +.
Lørdag 8 Middag paa Broholm med Kjær, Dons.
Søndag 9 Tidlig oppe for t reise til Faaborg, stor Ulyst, blev og skrev Brev efter en skrækkelig Kamp. Aften Ibsen fra Kjøbenhavn, læst Ole Lukøie, viist dem om.
Mandag 10 Afreist med Lessøe og A Moltke til Nyborg. Derfra kl 4§. I Dilegense med Skuespiller Kragh & – I Slagelse sagde Phister just Svinedrengen.
Tirsdag 11 Kom til Byen Klok: 8. Middag hos Collins, meget træt.
Onsdag 12 I Vandet med Vilken Hornemann. Igaar ved min Ankomst angreb mod mig i Portefeullen.+.
Torsdag 13 Gjort Vesitter. Meget sandselig – +.
Fredag 14 Læst for Thorvaldsen Maurerpigen, men han arbeidede paa Chr IV Statue. sommers Geburtsdag læst for Hartmann Stykket. Storm og Regnskyl.
Lørdag 15 Besøgt Heiberg. Gamle Collin egenraadig. Skrevet til Glorup.
Søndag 16 Læst Stykke for Fru Lessøe og om Aftenen for Falbes indleveret Maurerpigen i Middags til Collin.
Mandag 17 Ildestemt. Hørt at Heiberg ei vil antage Maurerpigen, aldeles rasende, en vanvittig Nat +.
Tirsdag 18 Daarlig Humeur, skulde igaar læse Stykket for Eduard kunde ikke. Brev fra Cronholm.
Onsdag 19 skrækkeligt Humeur. Drevet om med Theodor, som vilde have mig med til S.E.Kamp, gik til Ferini, drak mig halv drukken. Lidenskabelig +.
Torsdag 20 Læste Maurerpigen hos kocks for Christian W. følt mig syg.
Fredag 21 Ærgerlig Humeur; fortvivlet og sandselig stemt.
Lørdag 22 I Theatret paa Vesterbroe til Gustav. Spiist hos Ferrini.
Søndag 23 Hos fru Lessøe. Læst Maurerpigen for Instructeur Nielsen.
Mandag 24 I Vandet. Drevet om. Besøgt Barks.
Tirsdag 25 Læst om Aftenen Mpigen for Barks, Lieutenant Scholten.
Onsdag 26 Læst Maurerpigen hos Ørsteds. +.
Torsdag 27 Kl 6 paa Fregatten Belona, seilet Klokken 10 og kom til Helsingøer Kl 5 skrevet ombord en Sang. Besøg af Lorck og Fanø.
Fredag 28 Seet Bellona kl 8 passere Kronborg til Syd Amerika. Kjørt Strandveien hjem med E Smidt; Maurerpigen antaget til Opførelse. -+-
Lørdag 29 skrevet til Fru Heiberg. Klokken 1 læst Stykket for Fru Heiberg, hun kaldte det en Karl og at det var en Svulst. Min krybende Bønfaldelse om at spille afslaaet. Svar imorgen. Rasende.
Søndag 30 Middag hos Vulffs, Uvished om Peter W er druknet og Fru Heiberg erklæret sig for svag til at spille. Rasende. Drukket.
Mandag 31 Brev fra Mellin med Blanche. læst for Falbes og om Aftenen for Fru Berner.