H.C. Andersen: Almanak juli 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juli 1840
Onsdag 1 Festforestilling: Syvsoverdagen, var i Parquettet.
Torsdag 2 Steffens omfavnet mig og grædt, han vurderede mig som digter meget høit. Meget sandselig stemt – + -.
Fredag 3 Skrevet til Jette Wulff. Med Theodor i første Etage til Syvsover Dagen, med ham og Phister hos Ferrini, sandselig.
Lørdag 4 Middag hos Næboes, sandselig.
Søndag 5 Skrevet Sang til Naturforskerne. Spiist hos Ferrini, sandselig + .
Mandag 6 De spanske Dandseres Aften, været i Parquettet; i Foreningen bekjendt med Dr Toxværd fra Svendborg.
Tirsdag 7 Louise lunefuld, Thodor drengagtig. Besøgt Hanck.
Onsdag 8 Paa de skandinaviske Forelæsninger. Aftenen i Rosenborg Have til Concert. I Foreningen.
Torsdag 9 Middagsgilde paa Skydebanen for skandinaverne, Morgenbesøg af Digteren Adlersparre.
Fredag 10 Besøg af Malmgreen fra Upsala.
Lørdag 11 Berzelius og Plantamour reist – + hos Falbes.
Søndag 12 hver Dag meget koldt. Skrevet næsten hele anden Act af Maurerpigen. Drukket.
Mandag 13 Ikke vel! meget koldt. skrevet paa 3 Act.
Tirsdag 14 Middag hos Collins, skrevet paa Stykket, +.
Onsdag 15 Louise og Frøken Schoumacher reist til Helsingør. En hysterisk Pige paa Hospitalet skal elske mig, hedder Jomfru Madsen
Torsdag 16 I Eftermiddag kom den hysteriske Pige op til mig, det er hende som eengang før har søgt mig om et Vers. Ikke vel!
Fredag 17 Følt mig syg; skrevet paa Stykket, drukket -+-:
Lørdag 18 Samme Flid. Lidenskab, Steffens reist til norge. O Müller til Stockholm med Brev til Frøken Bremer Hjerta Adlersparre. Hjalmar Collins Geburtsdag, ikke vel, drukket og digtet.
Søndag 19 Hovedpine. Smukt Veir igjen. Færdig med Maurerpigen, læst den for Fru Lessøe. + . Grev Barks her.
Mandag 20 De svenske Præster Schultz og Lundenius anbefalet mig af Grevinden, besøgt med dem Thorvaldsen, viist dem Theatret. Sandselig stemt. Lyst at reise til Helsingborg.
Tirsdag 21 Lyst at reise til Hamborg; besluttet at tage til Fyen. Været paa Billedgalleriet med de to Svenske.
Onsdag 22 I Dag og igaar reenskrevet paa Maurerpigen. Lyst til Sandselighed. Drevet om – + -.
Torsdag 23 Varmt Bad. Taget Pas til Odense. Dagvogns Kort til Roeskilde. Besøgt Hanck paa Hospitalet, han var døende.
Fredag 24 Med Dagvognen til Roeskilde, derfra med samme ind i Sorø og Korsør.
Lørdag 25 Over Beltet til Odense. Hanck er død i Torsdag forberedet Børnene, gjort Vesitter.
Søndag 26 Indviteret hos Schønheiders og Abrahamsens til Middag, men var hos Recke, og kjørte med dem til Fruens Bøge hvor der var Bal. Hjem til Hancks.
Mandag 27 Besøgt Carl Bagger. Læst Maurerpigen ud hos Hancks der vare meget livlige; Grev Moltke kom til Odense for selv at afhente mig, jeg reiste dog til Nyborg ganske ene i Dilegensen, besøgt Lützen.
Tirsdag 28 Morgenbesøg hos Schjern. Kjørt til Glorup. Fru Heynen og Camilla Wedel er her. Læst for dem Syvsoverdag.
Onsdag 29 Spadseret, brækket lidt af en Fortand. Besøg af Sehesteds fra Broholm. Min Reise i Avisen.
Torsdag 30 Til Morgen reenskrevet første Act af Maurerpigen. Middag Besøg af Grev Moltke. Rützau, Prange, og flere Præster.
Fredag 31 Kjørt med til Rygaard. Reenskrevet anden Act af Maurerpigen. Læst hele Stykke høit. Sandselig stemt. Puls.