H.C. Andersen: Almanak juni 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Juni 1840
Mandag 1 Skrevet Ole Lukøie. Besøgt Hartmann.
Tirsdag 2 Middag hos Hamburgeren Clason i Stadt Hamborg, med Topp, Lund, Møller, Feddersen Clement. Kjørt til Charlottenlund.
Onsdag 3 Med Kjøbmand Petersens fra Odense i Thorvaldsens Atellier. Middag for Schumacher hos Ørsteds, med Collin, jakopsen, Olufsen, Engelstoft. Kjøbt Billet til første Etage og seet Farinelli.
Torsdag 4 Teist med Dagvognen til Nyssøe, paa den Kjøbmand Paludan; Jagtjunker Jessen. Frøken Schwartsen. Skous kom iaften her fra Italien. Glemt min Mappe.
Fredag 5 Skrevet til Christian Wulff og Fru Zahrtmann. spadseret.
Lørdag 6 Kjørt med Baronessen og Skou til Beltringe hvor vi traf Grev Gebhart Moltke. Koldt Veir.
Søndag 7 Frøken Schwartsen for bestandig forladt Nysø. Skou reist. Besøgt Dr. Frost i Præstø. Paa Engelholm.
Mandag 8 skrevet i Prosa færdig 2den Act af Maurerpigen. Mavepine.
Tirsdag 9 I Gang selv barberet mig og skaaret mig. 1ste Gang iaar i Søen. Besøg af Excellensen Moltke fra Glorup.
Onsdag 10 Endt Ole Lukøie. Markede i Præstø. I Søen.
Torsdag 11 Skrevet til Jette Hanck. Reenskrevet paa Ole Lukøie. Digtet på Tragedien.
Fredag 12 som igaar.
Lørdag 13 Ondt i Blæren. Middag hos Wulffs paa Engelholm med Rabens, Skou og Thorvaldsen, disse to kom til Middag.
Søndag 14 Sovet i Nat i Værelse med Ch Wulff. Ondt i Blæren og i Maven. Besøg af Fru Arreboe og de norske Frk: Collet.
Mandag 15 Ondt i Maven, reenskrevet paa Ole Lukøie. Spadseret.
Tirsdag 16 Megen Mavepine. Holdt lidt Diæt. Spadseret. Færgestedet ved Kallehave brændt.
Onsdag 17 Schou reist ind til Byen. Brev fra Matilde Bark, Chronholm og Jocim Barck.
Torsdag 18 Ondt i Blæren. Regn. taget Draaber. Brev fra Fru Collin.
Fredag 19 Samme onde, slette Humeur. Skrevet til Fru Collin og Louise.
Lørdag 20 Maven i Bedring. Lovet at blive her til Onsdag. Storm.
Søndag 21 Smerter igjen og afficeret. Til Middag her var Præsten Søetoft med Kone. I Aften tykt Kampher paa Maven.
Mandag 22 Maven bedre, men Ildebefindende. Baronessen og Thorvaldsen reiste ind til Kjøbenhavn imorges. Igaar tegnede Thorvaldsen Hymen og Amor til mig. Læst den honette Ambition, Pluttus og Melampe høit.
Tirsdag 23 Bedre med Sundheden. Læst høit hosekræmmeren af St. Blicher.
Onsdag 24 Dia-Ree. Reist med Dagvognen til Kjøbenhavn. seet 1ste Gang de Spanske Dansere + Bogtrykkerfesten.
Torsdag 25 Faaet Kort til Kroning og Bazar. Gjort Vesitter. Middag hos Ørsteds.
Fredag 26 Skrevet til Fru Schou. Middag hos Collins+.
Lørdag 27 Kjørt til Frederiksberg, boer paa Stutteriet hos Hornemanns og sover med Carl Bernhard ɔ: Saint d’Aubin.
Søndag 28 Kroningsdagen. Seet Processionen fra Riddersalen. Fyrværkeri. Spadseret & – Fru Nansen.
Mandag 29 Gaaet ud til Foreningen som ligger i Madsens Stald. Seet Slotskirken. Revue i Skoven. Dronningen kom hen og talte til mig! Igaar og i Dag meget træt. Skjørbug. I Gardernes Leir.
Tirsdag 30 Kjørt med Hofbogbinder herind til Byen. Spiist hos Collins.