H.C. Andersen: Almanak maj 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Maj 1840
Fredag 1 Kongen befalet at see Mulatten. Middag hos Wulffs med Baronessen, Thorvaldsen Weyse og Portugiseren G O Neil. Kongen og Dronningen i Theatret. Stykket gik bedst af alle Gange, Kongen hilste flere Gange ned til mig fra sin Loge.
Lørdag 2 Hos Kongen, som var særdeles naadig, om Aftenen hos Feldtmann, som ventede S.+.
Søndag 3 Ude af Porten hos Fru Lessøe, talt med Ludvig som kom i forgaars fra Paris. Til Aften hos Adlers.
Mandag 4 Spiist i Foreningen. Skrevet paa Vaudevillen.+
Tirsdag 5 Brev fra Strandberg og Frøken Bremer. Collins altfor drillende. Theodor flau.
Onsdag 6 Ikke hos Collins i Dag. Middag hos Colbjørnsens skrevet til Strandberg med Bournonville.+.
Torsdag 7 Skrevet paa Vaudeville. Meget fattigret.
Fredag 8 Middag hos Wulffs. Læst Vaudevillen. Hos Collins.
Lørdag 9 Prøve paa Vaudevillen. Aftenen hos Zahrtmanns.
Søndag 10 Ikke hos Fru Lessøe for Prøvens Skyld.Mad Bishops sidste Consert. Spiist til Aften hos Ferini +.
Mandag 11 Begyndt i Gaar paa Qvodlibet: Sangerinden. Læst hos Fru Heynen Waudevillen. Skrevet Vers med Damernes Teppe til Dronningen. Fuldendt Sangerinden, som ei bruges.
Tirsdag 12 Prøve paa Vaudevillen. Heiberg ikke net, vred paa ham; Vrøvl med Phister.+.
Onsdag 13 Prøve til Klokken 2. Stages Aftenunderholdning. Comedien i det Grønne 1ste Gang stort Bifald; om Aftenen hos Collins.
Torsdag 14 Besøg af Svenskerne Brag og Berg fra Lund.
Fredag 15 Hos Thorvaldsen med Svenskerne. Uvist om min Vaudeville gives eller ei. Vred. Faaet Billet til Balparreet. Aftenen i Foreningen.
Lørdag 16 Middag hos van der Maase med Sehsted Juul, Danneskjold &. Ottos hos Balthasar Christensen ved Hørve.
Søndag 17 Hornemann umaneerlig grov fordi jeg skal paa Hofbal. Musikforeningens Concert. Arnesen indtruffet fra Paris. Frøden Schumaker hos Collins. +.
Mandag 18 Igaar skrevet Fædrelands Sang til 28 Mai. Ærgerlig over at min Vaudeville ei kommer frem.
Tirsdag 19 Vrøvl med Mad: Simonsen om at faae Vaudevillen.
Onsdag 20 Middag hos Ørsteds. Vesitter. Følt ret at jeg er doven.
Torsdag 21 Middag hos Colbjørnsens. Prøve for Theodor med forlaarent.
Fredag 22 Kongens Sølvbrullup; Besøgt Hanck; Bal parre’ paa Christiansborg, et Nik ffra Dronningen, drak med Danneskjold. Kjørt paa Bal med Hartmann.
Lørdag 23 Gik hjem. Ikke i Theatret Festaftenen.
Søndag 24 Igaar Brev fra Hjerta i Stokholm. Spiist i Foreningen. Mad Simonsens Concert Mikkels Kjærlighed.
Mandag 25 Spiist i Foreningen og hos Ferini. Lidenskabelig.
Tirsdag 26 Besøgt Fru Søeborg og F.Bruun. Villie til gale Veie.
Onsdag 27 Middag hos Ørsted. Aften hos Zahrtmann med Prindsesser og Diplomater. Theater Directionen budt mig 30 Rdl for en comedie i det Grønne. Givet Afslag.+.
Torsdag 28 Fortrudt at jeg lod mig lede af Faderen Collin. Middag paa Skydebanen til 28 Mai Festen.
Fredag 29 Ikke vel. Om Aftenen travet ud mødt F. Bruun, fandt Dørene lukkede. Spiist hos Ferrini.
Lørdag 30 Spiist hos Fru Næboe. Skrevet to Billeder.
Søndag 31 Ikke vel. Middag hos Fru Lessøe; igaar hendes Geburtsdag. Besøgt F. Bruun, Sandselig stemt, men holdt imod. Aftenen hos Gottlieb Collin.