H.C. Andersen: Almanak april 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

April 1840
Onsdag 1 Været på Udstillingen, før den blev aabnet +.
Torsdag 2flag-danmark Fra Reitzel alle Hverdagshistorierne; Recke fra Fyen med Brev fra Jette H med Mansjetter i Placaten af Mulatten. Silketørklæde af Theodor, Mulatten af Bruun. Middag hos Collins, om Aftenen Barselsstuen.
Fredag 3 Spiist for 1 Rdlr hos Ferrini. Mindre vel. I Theatret nær ved at besvime.+.
Lørdag 4 Prøve paa Studenterforeningens Comedie.
Søndag 5 Middag hos Fru Berner.Mad Nielsens Aftenunderholdning, siden løbet til Ferrini, i Foreningen og paa Teatret for at komme paa Maskerade, kom ei.
Mandag 6 Spiist i Foreningen. Prøvee paa Stykket. Ondt i Halsen, drak Havresuppe.
Tirsdag 7 Ondt i Hals og Hoved, Prøve i Foreningen, derfor spiist der til Middag. Ildebefinden i Theatret. Lille Hansen hos mig om Aftenen.
Onsdag 8 Meget syg, gik dog paa Prøve og til Ørsteds. Studenterforeningens Forestilling paa Hoftheatret, spilte i Ingenting og blev særdeles rask.
Torsdag 9 Mulatten opført for ottende Gang med meget godt Huus.
Fredag 10 Middag hos Collins. Meget lidenskabelig.
Lørdag 11 Spiist om Aftenen med H.P.Holst hos Ferrini.
Søndag 12 Slet Humeur. Bruun vilde have mig paa gale Veie, travet omkring, drukket Viin og Porter, skrevet Prolog for Gundersen, sandselig.
Mandag 13 Bestemt at gaae til Sverrig, mødt Niels Bark, idet jeg foer afsted. 4. Timer paa Søen, Storm. Med Lieutnant Enblom i Malmøe Theater til de 2 sidste Acter.
Tirsdag 14 Et stort Festgilde gjort for mig i Stadt Hamborg, Studenter fra Lund sang min skandinaviske Sang. Strandberg gav mig et Digt. Mange Taler. Tandpine.
Onsdag 15 Ondt i Halsen og i Penis. Baron Wrangel hentet mig til Hyby. Den gamle Fru Wrangel. Pleiet godt om Aftenen.
Torsdag 16 Lidt bedre. Comtesser Bark her til Middag. Borgemesteren fra Helsingborg. I Aften tro man i Sverrig Hexene til Blaa Kulla.
Fredag 17 Wrangel kjørt mig til Lund. Middag for mig her paa Statshuset Sange blev sjungne. Aftenen hos Fru Palm hvor flere hundrede Studendet bragte mig under Sang et 3 stemmig Hurra da de kom og gik. sov hos Cronholm.
Lørdag 18 Besøgt Lilja, spiist hos Gleerup. Med Deligensen til Malmøe. Aftenen her sammen med N Bark og Vrede. Mathilde.+
Søndag 19 Saae Slottet i Malmøe, spiiste med Enblom paa Caserne, Aftenen hos Grev Barks med Frøken Stakelberg og Totts.
Mandag 20 Damerne svingede med Tørklæderne fra Broen da jeg reiste. Var i Kjøbenhavn kl 9. Collin græd af Glæde over min Hyldest.
Tirsdag 21 Gjort Vesitter. Mulatten opført 9de Gang, ret godt Huus. Spiist til Aften hos Ferini med F.Bruun.+. Besøg af Monrad.
Onsdag 22 Middag hos Ørsted med Sibbern. Saxdorff død. Skrevet Lundsk Vise.
Torsdag 23 Gjort mange Vesitter. Fru Læssøe fløttet ud på Vesterbro.
Fredag 24 Middag hos Fru Colbjørnsen. Tabt 6 Rdlr. Sandselig stemt.+.
Lørdag 25 Middag hos Ballings. Været om Aftenen i Foreningen.
Søndag 26 Spiist i Foreningen. Besøgt Hornemanns. Sandselig.
Mandag 27 Mulatten for 10de Gang, ikke godt Huus. Bal hos min Vert simpelt Selskab der, kom fra Bordet 2½ om Natten.
Tirsdag 28 Gjort Vesitter. Sandselig stemt. Middag hos Collins.
Onsdag 29 Middag hos Ørsteds med Tryde, Winkler & – Mathilde blev confirmeret, stort Selskab her om Aftenen. – Begyndt paa Skuespilleren mod sin Villie. Monrads Bryllupsdag laant ham 5 Rdlr.
Torsdag 30 Skrevet paa Skuespilleren. Besøg af Arvid Posse. Besøg Baronesse Wrangel..