H.C. Andersen: Almanak marts 1840

 Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Marts 1840
Søndag 1 Stridt noget med Lieutenant Lessøe. I Loge at see Elverhøi, som behaede mig mindre, end før. Brev fra J Bark. Aften hos Fru Falbe.
Mandag 2 Spillet mig selv i Studenterforeningens Stykke: “Ingenting”, som jeg har hjulpet at skrive; spiist til aften i Foreningen, hvor der var lystigt.
Tirsdag 3 Godt Humeur. Besøgt Jette Vulff. Skrevet til Sverrig.
Onsdag 4 Mindre rask, drak iaftes formeget Viin. Iaften opføres første Gang i Helsingør Mulatten.+
Torsdag 5 Veyses Fødselsdag celebreret til Middag hos Koks hvor jeg var. I Formiddags seet Kongen første Gang kjørt i høieste Ret, om Aftenen Studenterforeningen illumineret. Fik igaar en Ring til 8 ß fra Foreningen i Løier for mit Stykke.
Fredag 6 Etatsraad Hornemanns Fødselsdag. Der om Aftenen. Gomez Arias af Calderone udhysset.
Lørdag 7 Sendt Jomf Beyer en Mulat. Faaet 200 Rdlr for første 100 for andet Oplag af Mulatten. Lidenskabelig.
Søndag 8 Ikke ve, svindel; Aftenen hos Fru Heinen med Deichmann og læst Eventyr.
Mandag 9 Hos Fru Buchwald til Chokolade og læst Eventyr. Middag hos Gebhardt Moltke i Diplomat Selskab. Svindel.
Tirsdag 10 Prøve paa Mikkel. Brev fra Guldberg og Jette Hanck +.
Onsdag 11 Middag hos Wulffs med Baronesse Stampe, Thorvaldsen og Weyse, Phisters Aften Rabbi Meyer og Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris, vandt Bifald. Syg.
Torsdag 12 Besøgt Fru Heiberg og talt om Maurerpigen hun indvirkede at jeg forandrede Hovedcharacteren fra en stille indesluttet Pige til en livlig. Middag hos Fru Colbjørnsen. Første Correctur paa Mulat 2den udgave.
Fredag 13 Middag hos Hartmann og talt om Musikken til Maurerpigen. Mulatten for 6 Gang. Prindsen af Hessen med Familie i Theatret. Kjøbt Brænde.
Lørdag 14 Besøgt Jette Wulff; læst hos Abrahams Eventyr og Billder.
Søndag 15 Besøgt med H.P.Holst, Eduard og Collins. Lieutenant Lessøe drillevurn, meget afkræftet, ondt ved at vinde hjem. Med Nød i Foreningen for Svensen og Holst at tale om Comedien.
Mandag 16 Mat og angrebet; reenskrevet Mikkel. Sandselig. Theodor meget fortrolig – Syg og mat af dulgt Lidenskab.+.
Tirsdag 17 Samlet i Foreningen med holst og Schwenson om Comedien. Gusta Collin første Gang ude efter sin Sygdom. Ikke vel.
Onsdag 18 Sendt Brev og Mulat til Frøken Bremer. Samlet med den unge Stage hos Ørsteds.
Torsdag 19 Meget lidenskabelig. Besøgt F. Bruun – +.
Fredag 20 Kongen første Gang i Theatret, seet Norma. Iaften gives i Odense 1ste Gang Mulatten af Tietchens Selskab.
Lørdag 21 Middag hos Grev Gebhardt Moltke med Zytphen-Adler. I Theatret; H til Norma, med Trepka, Andre’ og Bjerring.
Søndag 22 Blev sug hos Barberen; slet Humeur, spiist i Foreningen. Lyst til Maskeraden i Aften, men syg og angrebet.
Mandag 23 Ikke vel! Om Aften H.P.Holst hos mig, vil skrive Parodie paa Baletten. Jeg derimod. Sanselig -+.
Tirsdag 24 Brev fra Jette Hanck. Mulatten gjort Lykke i Odense, besøgt Faaborg og hørt en lille Dreng synge. Rask!
Onsdag 25 Ørsted ikke vel. Utilfreds med Foreningens Ballet.
Torsdag 26 Sendt Bøger Til Sverrig, de kom da ei bort før Løverdag
Fredag 27 Theodor meget fortrolig. Sandselig. Middag hos Wulffs.
Lørdag 28 Ilde Humeur over Balletten talt igaar og i Dag derimod. Mulatten 7 Gang.+
Søndag 29 Middag hos den gamle Grevinde Danneskjold, Kongen lod sig mælde til Aften. Overskous Aftenunderholdning.
Mandag 30 igaar gik i Odense den Usynlige. spist hos Ferrini.Lidenskabelig. Besøgt Faaborg.
Tirsdag 31 Skrevet til Senioratet om ei at give Balletten. En lille Ruus, fik Besøg, jeg sagde jeg har Tandpine.