H.C. Andersen: Almanak februar 1840

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Februar 1840
Lørdag 1 Simonsen flau mod mig; Afslag paa de halve Billet: lynende gal.
Søndag 2 Prøve paa Mulatten. I Slotskirken min Cantate.
Mandag 3 Aabnedes Theatret med Mulatten; Alt udsolgt Klok: 11½. Middag hos Eduard. Publicum først lunkne, saa varme. Stykket optaget med det meest stormende Bifald. Frygt for ei at faae fuld Betaling, da der manglede et Par Minutter.
Tirsdag 4 Pallesens Debut. Fik Brev fra Hansen om han maatte dedicere mig sin Roman. Hyldest overalt.+.
Onsdag 5 Fik ei Audients hos Kongen. Om Aftenen derimod tilsagt af Levetzau at Kongen imorgen vilde see mig.
Torsdag 6 Kongen tilsagt mig sin særdeles Naade og Glæde over at se Mulatten gik saa godt. (Igaar hos Kronprindsessen). Middag hos Fru Colbjørnsen. En ubekjendt hos Carstensen at Les Epaves kom i Portefeulen. Ærgerlig. I Mandags 1ste Gang i 1ste Parquet.+.
Fredag 7 Idag fik Holst af Kongen en Brilliant Ring, Lunding gav mig en 8 ß. Daase med 6 Skilling. Middags L. Müller. Mulatten givet anden Gang, udsolgt paa een Loge og Galleriet nær.
Lørdag 8 Erholdt 50 Rdlr paa mit Stykke, nægtet Adgang i første Parquet. Middag hos Rantzau-Breitenborg. Aften hos Skues: Holst.
Søndag 9 Stor Frokost til Kl. 4 hos H.P.Holst, Holsts Aftenunderholdning. Prolog. Phister sagt Svinedrengen. Holst 2 Billeder. Aften hos Collins. Et Digt af Wilstrup.+.
Mandag 10 Slet Humeur, besøgt Vilstrup. Kritik, slet Humeur.
Tirsdag 11 Besøg af Pastor Boye, af Skuespiller Nielsen.
Onsdag 12 I varmt Bad. Hele denne Uge ikke før Fredag i Theatret da ingen Billet til 1ste Parquet var udstedt for mig.
Torsdag 13 Læst om Aftenen Mulatten hos Mlotke-Bregentved.
Fredag 14 Middag med Carl og Otto Moltke hos Gebhardt Moltke, første Gang på Billet i Hofparquettet. Kirtlerne paa Halsen svuldne. Alt igaar vidste jeg at Søndagsnummeret af Fædrenelandet vil rive Mulatten ned. Vred.
Lørdag 15 Mulatten opført 3. Gang, udsolgt alle Pladse.
Søndag 16 Kjøbt Billet til Apoth: og Doktoren. Fædrelandet nedrevet Mulatten. Var hos Collins; taaleligt Humeur.
Mandag 17 Skrevet Skellet til et Stykke i Foreningen. Græd i min Eensomhed. Besøg af Rohmann med sin Oversættelse.
Tirsdag 18 Begyndt paa Mikkels Monolog. Kaldet til Kongen imorges Kl 10, han overrakte mig en Ring med Diamanter et Minde om Fred Vl og bevidnede mig sin Gunst og Erkjendelse.
Onsdag 19 Aftenen hos Wulffs, siden Zahrtmann i Diplomat Selskab.
Torsdag 20 Talt med Carstenskjold fra Wien. Fik en Bog af Holst. Middag hos Eduard, med Heiberg, Weyse og Herts, Holst o.f. Faaborg Masaniello.
Fredag 21 Begynt den 19. paa Mikkels Monolog, iaftes Brev fra Prof: Guldberg med Tak for Mulatten. Middag hos Wulff.
Lørdag 22 Middag hos Collin, med Heiberg, Etatsraad Neergaard, Gjerløv.+
Søndag 23 Hjulpet dem i Foreningen med deres Comedie. Skrev igaar til Jette Hanck; Middag hos Hornemanns med Holst. I Parquet Loge med Holst til den Stumme. Hvas Critik i Fædrelandet over min Billedbog.
Mandag 24 Aften hos etatsraad Adlers der plagede mig ved at docere.
Tirsdag 25 Mulatten fjerde Gang. Udsolgt. Slet Humeur.
Onsdag 26 Et lille Digt fra H.P.Holst. Aftenen hos Fru Bülov i Dronnings Tvergade. Hilsen Heyne.
Torsdag 27 Mulatten 5. Gang, næsten udsolgt, Prøve i Studenterforeningen paa Fastelavn Comedien, lavede igaar i Theatret et lille Vers til Lindgrens Portræt. Færdig med Mikkels Monolog. Et Brev fra Jenssen med Vrøvl.
Fredag 28 Bedet Jensen ei svare paa Anmældensen af Billedbogen. Aften hos Ministeren Moltke, talte med Prinds Wilhelm, Baronesse Peckelin, Øehlenshlæger og en Mængde Diplomater.