H.C. Andersen: Almanak januar 1840

 Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

Januar 1840
Onsdag 1 Betalt Regning saa at jeg kun havde nogle Skilling. Besøg af F Bruun; slet Humeur. Middag hos Ørsteds. Aften hos Fru Lessøe og leget hos Scharlings, Kl 10 hos Hornemanns. De to sidste Steder i godt Humeur.
Torsdag 2 Skrevet hvorledes mine Billeder skal tegnes.+.
Fredag 3 Med Christian Wulff og Weyse at see Kongen paa Castrum doloris, ikke vel. Spiiste hjemme. Skrevet 3 Billeder.
Lørdag 4 Den svenske Nytaarsgave smykket med Nicanders og mit Portræt. Glad herover. Lidt efter Aftenen hos Hornemanns, endt i Formiddags Cantaten.
Søndag 5 Fik igaar 100 Rdlr forud paa Mulatten; min Skomager Regning 14 Rbdlr, Skræderens 146. Skrevet en Sang til Collin imorgen. Inat urolig for at Gratiale Inddragningen kunde gaae paa min Gage.
Mandag 6 Collins Geburtsdag, foræret ham Göthes Statue. Brev fra Jette Hanck. Aftenen hos Collins. Skrevet to Billeder.
Tirsdag 7 Reenskrevet Billeder. Brev til N Bark og Baronesse Wrangel. Aftenen hos Fru Zinn. Mit Portræt i den svenske Herta.
Onsdag 8 Middag hos Ørsteds. Aften hos Frøken Ramshart – +.
Torsdag 9 Middag hos Fru Zinn, Aften hos Zahrtmanns med corps diplomatique.
Fredag 10 Middag hos Fru Colbjørnsens med lille Hanne. Aften hos Hornemanns. Min Ringorm slem.
Lørdag 11 I varmt Bad. Ringormen næsten borte. Ondt i Halsen. Louise C. utaalelig. Skrevet Skibet med Storken.
Søndag 12 Middag hos Fru Læssøe, Brev fra J Bark. Ikke vel! +
Mandag 13 Besøgt Skuespiller Holst og Thorvaldsen. Middag hos Wulffs med Baronesse Stampe. Brev fra Coyet i Bryssel.
Tirsdag 14 Igaar sidste Dag Castrum doloris, Middag hos Collins.
Onsdag 15 Kongen begravet. Prøve paa Cantaten, seet Processioen hos Frøk: Ramshart, løb paa Volden og sang. Kjørte Klokken 1 til Roeskilde. Com: Svendsen død i Liigfølget.
Torsdag 16 I Roeskilde Domkirke fra 8 til 1. Kjørt hjem her kl 7½.
Fredag 17 Igaar Besøg af Grev Moltke. Middag hos Eduard Collin.+.
Lørdag 18 Meget forkjølet, Gigt i Fødderne. Skrevet til Jette Hanck.
Søndag 19 Ført H.P.Holst første Gang til collins. Middag hos Moltke til Glorup, med den engelske Moltke, Bille Brahe, Scheel, & Aften ei vel.
Mandag 20 Middag hos Hartmann. Skrev igaar 2det Vers om Bonden i min Cantate. Studenter-Forsamlingen: om en ny Aand. Anmodet af O. Lehmann om at skrive om svensk Litteratur.
Tirsdag 21 Middag hos Wulffs. Prøve i Foreningen paa Cantaten. Sov i et andet Værelse, da mit Sovekammer stod under Vand.+.
Onsdag 22 Middag hos Ørsteds. Aftenen hos Fru Heynen. Slet Humeur.
Torsdag 23 Læst Mulatten hos Fru Zahrtmann. Middag hos Fru Zinn med Kunstnerne Wulff. Aften hos Fru Berner med Schulin. Siden Dyresteeg hos Gottlieb Collin. Tænkt paa Spanierinden.
Fredag 24 Jette Wulff syg. Middag hos Collins. Arbejdet i Foreningen.
Lørdag 25 Middag hos Frøken Ramshart. Prøve i Foreningen.
Søndag 26 Middag hos Fru Lessøe. Flittig med at hjælpe i foreningen.+
Mandag 27 Fik Hertha med mit Portræt. I Gaar skandinavisk Sang i Fædrelandet og Morgenbladet. Var hos Kronprindsen, Prindsen af Glücksborg, Prindsesse Caroline, kongen, som jeg sagde “jeg glæder mig ved at jeg nu kan vise jeg erkjender Deres Talent” tillod jeg dedicerer Mulatten; var hos Juliane; Charlotte og begge Dronningerne leverede jeg til. Generalprøve i Foreningen med mange Damer.
Tirsdag 28 Min Cantate i Foreningen. Indbudt til Universitetets Fest.
Onsdag 29 Middag hos Collins, med Heiberg og Holst. Skrevet til Cronholm. +.
Torsdag 30 Prøve i Fru Kirke. Indviteret her på Concert. Mange Breve.
Fredag 31 Mulat-Prøve. Hartmanns Cantate bestemt til Slotskirken.