H.C. Andersen: Almanak december 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

December 1838
Lørdag 1 Fløttet ind paa No 25 i Hotel du Nord, føler mig særdeles hyggelig her. ( Puls)
Søndag 2 Underlige, interessante Drømte i Nat, strax glemte. O.Bull reist kl 12 til Odense. Besøgt van der Maase. Vesit af Herts.
Mandag 3 Middag hos Fru Bürgel med Thorvaldsen og Baron Holsten, arbejdet til den var 12. skrevet til Ole Bull.
Tirsdag 4 Besøg af Forfatteren til Smuglerens Søn. Drømt inat at Hank var død. Læst Lautre’aumont. (Puls)
Onsdag 5 Halsbind fra Fru Bügel. Besøg af Sømaleren Melby; Aftenen hos Fru Sehested, som reiser imorgen.
Torsdag 6 Om Aftenen Besøg af Lieutenant Christian Wulff.
Fredag 7 Vesit af Adam Müller seet hans Malerier. læst for H.P.Holst min Mulat om Aftenen.
Lørdag 8 Sammen med Bruuns hos Fru Bügel, de bragte mig Hilsener fra henrykte Damer i Bremen. Jomf: Hansen syg i Theatret. Besøg af Melby.
Søndag 9 En Skizze foræret mig af Melby. Middag hos Abrahams hvor jeg læste Mulatten. Lemming reiser imorgen. Lidt syg.
Mandag 10 Besøg af Carstensen og Westphal, som bragte Skizzer til at skrive om Portefeuillen. I Theatret bragte Busch mig Hilsener fra Dresden fra Fru Serre, der har faaet mit Portæt.
Tirsdag 11 I Varmt Bad. Ikke Vel. Valdemars og Valia Geburtsdag. Middag hos Collins med Thorvaldsen og Heiberg; rask.
Onsdag 12 Vesit hos Fru Buchwald. Middag hos Fru Colbjørnsen. Clara Falbe.
Torsdag 13 Besøg af Hr Hennings. Hysterisk syg i en angribende Grad.
Fredag 14 Vesit hos Abrahams; ganske ene hos Vulffs. Skrevet Alfernes Blomster.
Lørdag 15 Ikke vel. Middag hos Ørsteds.
Søndag 16 Ei vel. Prøve i Studenter-Foreningen. Om Aftenen Besøg af Høedt og Chr. Wulff. De staaer om mig i W…-Deutschland.
Mandag 17 Louise syg af Tandpine. Sagt Øehlenschlæger Kompliment for Erik og A.
Tirsdag 18 Mine Børne-Eventyr oversatte på svensk. Aftenvesit af Franz Bruun og Wilken Hornemann. endt 3 Act af Mulatten.
Onsdag 19 Vesit hos Øehlenschlæger. Kjøbenhavnsposten mod Saaby; sagt Gjødevad og Phillipsens Drillerier i Spøg mod mig fordi jeg havde været i hans Huus. Skrevet Digtet til Julen på Nysø.
Torsdag 20 Wulff uartig mod mig med hensyn til Saaby. Et komisk Bud fra Bonnier angaaende Lekkameraten. Prøve i Foreningen.
Fredag 21 Hysterisk Mathed. Adam Müller blevet fjottet. Jægersang for H.
Lørdag 22 Ikke saa vel. Emil disputeret for Licentiat Graden. Mange Plager om at skrive vers til Julen.
Søndag 23 Generalprøve i Borup Selskab. Middag med Heibergs og Thorvaldsen hos Fru Bügel, derpå Juletræ hos Abrahams. Besøgt Hornemanns, drevet om, rask.
Mandag 24 Spillet i Studenterforeningen 2den Assessor i en Criminalproses. Spist Juleaften hos Collins, gik Klokken 12½.
Tirsdag 25 Vesitter. Sneeveir; Middag hos Collins.
Onsdag 26 Skrevet mange julevers. Aftenen hos Collins og siden hos Fru Heinen i Selskab, følt mig vel. (Puls).
Torsdag 27 Mine Børne-Eventyr rost i “Aftenbladet”. Hos Fru Bügel sammen med Neergaards. Aftenbesøg af Collins. Fersløv.
Fredag 28 Varmt Bad. Middag hos Frøkenerne Ramshardt. Hennings.
Lørdag 29 En overordenlig smigrende Recension i nyeste Aftenblad over Kun en Spillemand, følte mig saare lykkelig; lidt krænket derpaa over Kjøbenhavnspostens Anmældelse af de danske Hverdagshistorier.
Søndag 30 Hele Aftenen reenskrevet Mulatten. Mindre vel.
Søndag 31 Stor Glæde over mine Børne-Eventyr udkommet paa tydsk; hjulpet med Juletræet i Foreningen. Til Aften hos Collins. Et Øjeblik i Foreningen. Nytaar begynder.