H.C. Andersen: Almanak november 1838

Se mere om H.C. Andersens almanakker her !

November 1838
Torsdag 1 Meget rask.Besluttet at fløtte. Veemod derover. Brev fra Jette+.
Fredag 2 Eduard, Theodors og Augusta Collins Fødselsdag. En Ødeland anbefalet Heiberg fra Directionen.
Lørdag 3 I Dag er det sagt Augusta om Petsholds Død
Søndag 4 Været på Ole Bulls første Concert. Puls.
Mandag 5 Bragte fra Jette Wulff portugisisk Syltetøi til Louise. Seetat Jette Colllin er frugtsommelig. Læst for Fru Bügel af 2den Act af Mulatten.
Tirsdag 6 Læst 1ste Act af Mulatten for Eduard. Besøgt Gusta Petshold, som græd +.
Onsdag 7 Skrevet paa Mulatten. Besøg af Collet. Hele Dagen Feber i Blodet.
Torsdag 8 Talt med Emil om min Irritabilitet i Penis. Frøken Lise Ramshard og Konsul Saabys Fødselsdag. Hos Saabys Middag og Aften.
Fredag 9 Besøgt Gusta Collin. Middag hos Wulffs. Fortvivlet over Irritabilitet i Penis.
Lørdag 10 I Dag to Breve fra Petsholdt, det første fra 23 Aug: det andet fra 28 Aug: Natten som fulgte er han dræbt paa Patras, jeg troer dræbt af Andre. Buchwald læst i Foreningen Lamour sans bas.
Søndag 11 Samtale med W: om min Sygeligheds Grund, fast Beslutning je Veux!
Mandag 12 Meget vel. Idag hat Gusta faaet det at vide. En tydsk rosende Anmældelse i Blätter für litteraire Unterhaltung hvori jeg som Lyriker sætte over Winther. Brev fra Jette H.
Tirsdag 13 Skrevet Breve for Borgaard og Løvenskjold. Arbeidet paa Mulatten.
Onsdag 14 Øhlenschlægers Fødselsdag. Læst 2den Act for Ørsteds; Aften hos Hornemanns for Fru Stampe. Den kloge svenske Pige er heri Byen, boer hos Prindsesse Juliane, Hoffet og hel Adelen søger Raad hos hende; hun gjør Mirakler, etc.
Torsdag 15 Viggos Geburtsdag. Flittig med Mulatten. Besøg af C. Wulff.
Fredag 16 Borgaard og Løvenskjold reist udenlands. Den svenske kloge Pige reist begavet af Prinds og Prindsesse. Middag hos Wulff med Fru Stampe. Beduinerne i Theatret til Jødinden.
Lørdag 17 Min Studentersang til Thorvaldsen staaer oversat i Blätter der Börshalle. Concert i Foreningen som jeg ei besøgte.
Søndag 18 I varmt Bad. Oposition mod den geniale Bull. I hans Concert, han gav Variationer af Vi Sømænd.
Mandag 19 I Algemeine Zeitung staaer jeg nævnt ved Festen for Thorvaldsen. Thorvaldsens Geburtsdag, derfor i Aften Romergilde hvor til jeg er indbudt men ei kommer. Hilsen af Fru Bonnai. Puls.
Tirsdag 20 Worm henrettet. Foersom paa Debut i Bødkeren. Melankolsk. Besøg af Barfod Klokken 11½ om Natten for at læse mig min Biographie.
Onsdag 21 Bekjendtskab med Ole Bulle i Theatrets Port. Besøgt von der Maases. Ildebrand i Adelgaden. Strax sendt Bull, som Vesitkort min Spillemand.
Torsdag 22 Vesit hos Marquise Bonnay. Vise til Bindesbøl og Fru Collin.+.
Fredag 23 Spiist hos Hartmann. i Theatret Hilsen af Thorvaldsen og Ole Bull. Bellinis deilige Puritaner udpebet, jeg som rasende!
Lørdag 24 Indviteret af Ole Bulle paa Prøve og siden til Middag hos ham og Kone, han fortalte meget af sit Liv, foræret mig Billet.
Søndag 25 Middag hos Fru Bugel. I Parquettet. Bull syg, jeg hos ham på Theatret.
Mandag 26 Com: Wulffs og Fru Collins Fødselsdag. Hos Collins til Middag.
Tirsdag 27 Formiddag hos Bull, som var misfornøiet med Kjøbenhavnerne. Middagen hos ham, et infamt Brev mod ham indtraf, han spillede for mig. Drengen pissede paa mit Skjød. sendt brev til Adler om at faa Bibliothekarposten.
Onsdag 28 Fru Lessøe moderlig god. Besøgt Bull, hvor Ryge netop var. Hos Gjødvad med Digtet over Petzholdt.
Torsdag 29 Besøg af Forvalter Bech. Aftenen hos Saaby med Thyberg og Datteren Fru Moltke. Jomf Grann 1ste Gang Jaleo de Xeres.
Fredag 30 Besøgt Ole Bull og Thorvaldsen. Skrevet Horatios Monolog i 3die Act nu sidste Dag jeg boer i Nyhavn. Collins Damer ei ret tilfreds med mit Digt igaar over Petzholdt, ærgerlig og mismodig. Weyse særdeles kjærlig mod mig.