Baggrund: HCA-festivalen i Odense 2013

Et nyt H.C. Andersen tiltag hilses velkommen!

Hvad er det nu det hedder

Du har måske læst om det i aviserne, hørt om det i radioen eller set om det på TV. H.C. Andersen Festivalen, HCA-festivalen, HCA-festival, H.C. Andersen Days, HCA Days eller måske noget helt andet!  Uanset hvad, så har kært barn mange navne …… også H.C. Andersen og hans nye festival i Odense. Mød H.C. Andersen i uge 34 i Odense!

Historien

I 2005 var det tanken ,at de gode takter, der blev igangsat om i forbindelse med markeringen af H.C. Andersens 200 års fødselsdag, skulle videreføres. Desværre har mange af disse projekter lidt en krank skæbne. For at følge op på nogle af de gode ting oprettede Odense Kommune i 2006 EventHouse, der skulle følge op på kommunens kulturstrategi: Odense skullle være en kreativ by, en oplevelsesby, en by for kulturallianserne, en by med identitet, historie og H.C. Andersen. Dette EventHouse eksisterer så vidt vides ikke mere. I stedet har man de senere år mødt noget der hedder H.C. Andersen fonden  Odense, hvis bestyrelse udgøres af repræsentanter for SDU, Udvikling Fyn, Odense Kommune, Region Syddanmark, Kulturministeriet samt Erhvervs- og Økonomiministeriet. Formålet for fonden er at udbrede kendskabet til og og skabe interesse for H.C. Andersen. Der findes ingen referater eller andet på internettet end fondens vedtægter. Dog kan man på Odense kommunes hjemmeside bl.a. læse “Ny H.C. Andersen satsning i Odense”. Forskning og udredning, eventyrdage og turisme er de temaer, som nu får højeste prioritet i ny Odenses H.C. Andersen-satsning. Bag denne satsning står H.C. Andersen Fonden Odense. Men uanset det gode formål kunne man som menigmand ønske sig større åbenhed om arbejdet i denne  fond.

Et af sporene der skal arbejdes med i den nye satsning er “Eventyrdage” her er målet at udvikle et koncept for en festival, som samler et miks af lokale, nationale og internationale navne og kulturbegivenheder i Odense, der derved tilsammen kan løftes op på nationalt/internationalt niveau. Der tænkes en mangfoldighed af aktiviteter med leg, robot, teater, musik, litteratur for alle aldre og målgrupper. Tanken er, at de tilbagevendende ”H.C. Andersen Days” placeres i turistsæsonen sommeren/ eftersommeren. Eventyret skal være det grundlæggende tema, og eksisterende festival/event-aktiviteter i byen skal så vidt muligt tænkes ind under dette tema.

Desuden er det tanken at skabes et nyt billede af H.C. Andersen. Det ”nye” billede af H.C. Andersen som brand kan sikre en større turismetiltrækning, ikke mindst international turisme. Det bliver spændende at se hvad dette “nye” billede af H.C. Andersen er!

Det “nye” billede af H.C. Andersen er!

Dette nye billede skal “Foreningen HC Andersen Festivalen Odense” og andre måske være med til at skabe.

Hvad er H.C. Andersen festivalen

Oplysningerne om denne festival er sparsomme, dog har man i forskellige artikler kunne udtrække følgende.

Målet med H.C. Andersen festivalen er

 • at skabe en tilbagevendende event i samarbejde med Odense Kommune og andre aktører
 • at trække internationale navne til byen
 • at sætte Odense på verdenskortet
 • at kommercialisere H. C. Andersen, så man kan trække turister til og profilere Odense
Visionen  med H.C. Andersen festivalen er
 •  at skabe en uges kulturelle og festlige begivenheder og øge kendskabet til Odense  nationalt og internationalt gennem H.C. Andersens univers.
 • det skal være både en folkelig og en litterær festival

Succeskriterie for H.C. Andersen festivalen i 2013  :

 • at festivalen i sit første år trækker udenlandske turister til
Strategi  for H.C. Andersen festivalen
 • der skal være noget  folkelig
 • der skal være noget mere finkulturelt
 • der skal være en undervisningsdel
 • der skal hvert år uddeles priser
Bestyrelsen for H.C. Andersen festivalen
 • Palle Skov Jensen er formand for bestyrelsen er  fra Bøfhuset
 • Henrik Damsgaard fra Nordea
 • Anette Madsen fra Gartneriet PMK
 • Brian Djernes fra Care-line
 • Henrik Lehmann Andersen Odense Zoo
 • Peter Bøgholm chef i Odense Cityforening, er ansat som koordinator
Adresse

“Foreningen HC Andersen Festivalen Odense”. c/o Danske Familierestauranter A/S Læssøegade 215, 5230 Odense M. CVR-nr 34425973 CVRP-nr 1017675210. Denne frivillige forening er blevet ophørt den 15.02.13. Der er nu registreret “Forening H C Andersen Festivalen” Cvr-nr:  34568723. i virk.dk

Kilder 

 • Ny H. C. Andersen-festival skal ’markere Odense’ http://www.information.dk/305875 Information 13. juli 2012
 • http://jyllands-posten.dk/kultur/article4778303.ece   Tirsdag 8. januar 2013
 • Fyns Stiftstidende  13. juli 2012 og den 11.01.2013
 • Odense Kommune

Lars Bjørnsten Odense

Tilbage til:  HCA-Festival 2013

Oversigt H.C. Andersen Festivals