Med dedikation til kong Christian 9. Femten Eventyr og historier H.C. Andersen, København 1867

Med dedikation til kong Christian 9. Femten Eventyr og historier H.C. Andersen, København 1867

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Deres Majestæt
Kong Christian 9.
Hvis kjærlige Hjerte og mageløse Godhed og Naade med mig, jeg beder Gud vil glæde og velsigne, vil forstaae min dybtfølte Tak

I Taknemlighed
og allerdybeste
Underdanighed
H.C. Andersen

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer