Dedikation til Dronning Louise. Eventyr og Historier. Ny samling. København 1872

H.C. Andersen dedikation til Dronning Louise. Eventyr og Historier. Ny samling. København 1872

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Danmarks
Aandrige hjerte rige, velsignede
Dronning
Louise

I dybeste Taknemlighed
Allerunderdanigst
H.C. Andersen

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer