Dedikation til kong Christian den 10. Nye Eventyr og Historier. Bind 1. København 1870

H.C. Andersen dedikation til kong Christian den 10. Nye Eventyr og Historier. Bind 1. København 1870

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Denne Bog tilhører den gæve lille
Prinds Christian Carl Frederik
Hans ædle Kongelige Forældre for-
Unde mig den Glæde at den lægges
Paa hans Julebord

I allerdybeste
Ærbødighed
H.C. Andersen

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer