Dedikation til Menigmand i tredje Batallion Testman fra hans ven H.C. Andersen

H.C. Andersen dedikation til Menigmand i tredje Batallion Testman fra hans ven H.C. Andersen. Agnete og Havmanden. København 1834

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Til Menigmand i tredje Bataillon Testman:
fra hans ven
H.C. Andersen

I Hvilens Time har min Sang jeg sender!
Tak for din Arm i Danmarks gode Sag
I dig vi føle Norges Hjerteslag
I Nødens Stund man kjender sine Venner.

Glorup 12. Mai 1848

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer