Dedikation til kong Christian den 9. Dryaden. København 1868

H.C. Andersen dedikation til kong Christian den 9. Dryaden. København 1868

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Deres Majestæt
Kong Christian IX

Som altid var mig saa
uendelig naadig og god ved i Mildhed
modtage denne lille Bog, som
bringes i Taknemlighed og allerdybeste
Underdanighed

H.C. Andersen

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer