Dedikation til kong Christian den VIII. Nye Eventyr, 2. Bind 1. Samling København 1847

H.C. Andersen dedikation til kong Christian den 8. Nye Eventyr, 2. Bind. 1. Samling København 1847

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Danmarks Konge

Christian VIII

bringer jeg med den inderligste
Meest dybfølte Taknemlighed
Denne lille Bog. Gud glæde
og velsigne min kjære Gud.
Konge!

I allerdybeste
Underdanighed
H.C. Andersen

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer