Dedikation til Dronning Caroline Amalie. Lykke-Peer. København 1870

H.C. Andersen dedikation til Dronning Caroline Amalie. Lykke-Peer. København 1870

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling, der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Danmarks ædle hjertelige
Enkedronning
Caroline Amalia
Bringes denne lille Digtning
Af taknemligt Sind
og
i allerdybeste Ærbødighed

H.C. Andersen

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer