Dedikation til kong Christian den 8. Nye Eventyr København 1845

H.C. Andersen dedikation til kong Christian den 8. Nye Eventyr København 1845.

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Danmarks ædle
Med Aand og Hjerte rigt velsignede
Konge
Christian den Ottende

I allerdybeste Underdanighed
Forfatteren

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer