Dedikation til Dronning Caroline Amalie. Digte.Første Deel. København 1854

H.C. Andersen H.C. Andersen dedikation til Dronning Caroline Amalie. Digte. Første Deel. København 1854.

 Fra Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek. Håndbiblioteket rummer cirka 3 km, hvoraf en mindre del befinder sig på Christiansborg, mens resten er placeret i Christian 8.s Palæ på Amalienborg. Set i 2005 på Frederiksborgmuseet, Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot i anledning af udstillingen “H.C. Andersen – et eventyrligt liv”. En udstilling der er lavet i anledning af 200 året for H.C. Andersens fødsel.

Teksten er:

Deres Majestæt Enkedronning
Caroline Amalie
Alt hvad et Digter – hjerte gjennemlevet
I Aaringer, her til en Krands er blevet
Den lægges, ædle Dronning for din Fod
Gud signe dig, du er saa mild og god
Saa hjertensgod, som da et høit ophøiet
– “En Krone herlig er, et Hjerte meer
og dit, o Dronning! Straaler dig af Øiet”

H.C. Andersen
Nytaarsmorgen 1855

Foto: Lars Bjørnsten Odense

H. C. Andersen: Dedikationer