HCA: To tegninger, tårn i bjerglandskab, by ved bredden af sø eller hav

1-40

Tegninger af H. C. Andersen. Motiv To tegninger, tårn i bjerglandskab med dybe kløfter og by med kirke ved bredden af en sø eller hav.

Skyggebilleder af en Reise til Harzen: “Det var mig saa stort at jeg ikke selv ret vidste af det, før Blyanten bevægede sig i min Haand, og ridsede det kolossale Billede af i Dagbogen; jeg blev Tegner uden nogensinde at have faaet en Times Undervisning.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger