Sanderumgaard ved Odense 1821

sanderumgaard-1821-rw

Sanderumgaard ved Odense d 22 May 1821. No. 5. Rawert, Ole Jørgen, 1786-1851. 1821. Billedet er en akvarel med målene 240 x 292 mm

H.C. Andersen besøgte den 2. august 1832 Sanderumgaard ved Odense.

Kilden hertil er to af hans breve. Det første er et brev der er sendt fra Odense den 2. august 1832 til Signe Læssøe. Her skriver han: “….. – Paa Sanderumgaard har jeg ogsaa været, Haven er smuk, men det er naragtigt, hvor Folk har kunne tale saa meget om den! Det er Ellemose med Gange, overlæssede med Inscriptioner. …. “. Det andet brev er sendt fra Odense dagen efter den 3. august til sin ven Edvard Collin: “…..  Igaar saae jeg Sanderumgaards Have. Vor Herre maa vide hvor Moelbech og de andre Poeter (af samme Rang) kan have sværmet og poetiseret saadan for den; Haven er smuk, men der ere hundrede som den. Vinds som eie den, vare saa artige at invitere mig til sig, igjen naar jeg kom til Fyen….”

Hvordan så Odense ud  på H.C. Andersen på H.C. Andersens tid ?

Hvordan Odense så ud  på  H.C. Andersens tid? Til belysning af dette findes forskellige kilder og her skal nævnes to centrale kilder. Det kongelige Bibliotek i København har en righoldig samling af billeder og kort. Da det kan være svært at finde rundt på bibliotekets hjemmeside  har jeg lavet henvisninger til billeder, der relaterer til H.C. Andersens Odense her! Desuden har Odense Bys Museer en righoldig samling af spændende gamle fotografier fra H.C. Andersens Odense. Siden hedder Gamle Odensebilleder og kan ses her!

Billederne fra Det kongelige Bibliotek er udført af Ole Jørgen Rawert, som levede i årene 1786-1851. I en lang årrække fra 1805-1849 foretog han som embedsmand en lang række rejser i ind – og udland, hvor han tegnede og malede de forskellige miljøer han stødte på undervejs. Under disse rejser besøgte han Odense og det er der kommet flere meget smukke tegninger og akvareller ud af. Ole Jørgen Rawert har tegnet mere end 1500 tegninger, som idag kan ses på Det Kongelige Bibliotek. Tegninger indeholder tegninger fra datidens  store dele af det nuværende Sverige og Norge.

Se flere billeder, der relaterer til H.C. Andersens Odense her!

 Kilde: Det Kongelige Bibliotek