H.C. Andersens udkast til testamente

Udkast til H.C. Andersens testamente 16. februar 1860.

Udkastet indledes med følgende:

“Naar jeg ved Døden er afgaaet, er det min Bestemmelse, at der skal forholdes med mine Efterladenskaber saaledes som jeg bestemmer i dette Testament.
Naar nødvendige Udgifter og muligt noget Regnings Krav er berigtiget, antager jeg, at der vil være ….. Rdl i Penge og Værdipapirer, saa meget omtrent når…..”.

Teksten i udkastet til testamentet og til det endelig testamente kan ses her!    Det endelige testamente som dokument kan ses her!

Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse her!