Familiens Collins festsange Bind 1. 1847 – et bidrag fra H.C. Andersen

Familiens Collins festsange Bind 1. 1847. I dette bind findes det eneste bidrag som H.C. Andersen selv har skrevet ind om den ældre Fru Collins død. H.C. Andersen indskrevne tekst er efterfølgende revet ud at heftet.

En del af teksten er  “Alt som man bliver ældre, i hvor meget man tumler sig i Verden, bliver dog eet sted det egentlige Hjem, selv Trækfuglen har sit bestemte Sted, hvor han den søger, mit var, som sagt, og bliver det Collinske Huus; behandlet som Søn og næsten opvoxet med Sønnerne og Døttrene” … teksten slutter med Kjærlighed og Gud og med H.C. Andersens signatur.

Set på H.C. Andersen udstillingen på Rosenborg 2005. Foto Lars Bjørnsten Odense