Blækklattegning af person med turban

1-49

Blækklattegning af person med turban. Tegning af H. C. Andersen. Størrelse 9,2 cm x 6,3 cm

H.C. Andersen begyndte for alvor at lave blækklatstegninger i 1871. Med udgangspunkt i blækklatten kunne han ved hjælp af fantasien hjælpe på formen og give den indhold.

Notat fra omkring  1871:
” … man slaaer en Klat paa Papiret, lægger saa dette sammen og trykker fra alle Kanter, saa kommer der en Slags Figur frem, har man nu lidt Phantasie og noget Greb paa at Tegne, saa hjælper man paa Klatten Plamasien, hjælper Figuren tydelig frem og er man genial saa faaer man et genialt Billede, saaledes gaaer det ogsaa med Poeterne, Tilfældet slaaer en Klat paa deres Papir og saa klemme de den ud og hjælper paa den i Tegning, saa har man Historien.”

Blækklatstegninger blev først 50 år senere introduceret i psykodiagnostiken af schweizeren Rorschach, der mente at “patienten” ville projicere sin sande personlige habitus ind i blækklatstegningerne gennem fortolkningen af det abstrakte mønster. Andersen demonstrerer en tilsvarende tanke i sit notat ovenfor.

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger