H.C. Andersen: Manuskript dagsbogsoptegnelse 6. maj – 9. maj 1846

H.C.Andersen: Manuskript dagsbogsoptegnelse 6. maj -9. maj 1846

Ovenfor ses originalmanuskriptet til H.C. Andersens dagbog fra den 6. maj -9. maj 1846. De er tætskrevne sider og nedenfor ses teksten oversat til en mere læselig udgave.

Onsdag 6. Skræderen sat nyt Foer i min Kjole og Krave for 4 Scudi. Besøgt Moltke 47 St Lucia og Fleischer; Paar er reist til Pestum; de Danske til Iscia, sendt Vesitkort der
til Jomf Fjeldsted. — Spadseret til Domkirken St Genaro og seet Blodet flyde, de holdt det runde Glas til Folks Læber og deres Pande; Kirken luftig og lys; høi og vel! — Efter Bordet sovet, besøgt Josephson og spadseret gjennem Villa reale ind i Posilipogrotten, seet Virgils Grav og gaaet hjem af Hovedgaden,  blev mat og gik i en Caffee, strax styrket, kjøbte Pastitsier, lod bringe Viin og sidder nu hjemme og seer paa Vesuv, der synes at være i Humeur iaften. Besøg af Consul Muck. Hvilken Lys Efekt, det skinnende blaae Vand i Maanskin; i Norden strøer Maanen Sølv paa Vandet, her er det Guld; jeg tæller 11 Fiskerblus, der kaster deres obeliskartige Glands hen af Vandfladen. Fyrtaarnet med den dreiende Lanterne hvor Lyset snart blænder i sin Glands, snart svinder ganske bort; de tusinde Lys paa Gaden ved Fiske og Oransælgerne; nu kom en Række Børn i Prosession med Lys; det er som en Leg, de skrige og tumle, vælter imellem; denne Skrigen, som var det en Fest Ankomst, der satte alle i Bevægelse; som sorte Skygger over Vandet og under det ligge Baadene med de udspændte Seil. Kun faae Stjerner sees, det er, som Himlen var løftet høiere og Stjerner[ne] veget foran den. Prægtigt seer det ud naar Blusset paa Fiskerens Baad er skjult paa den anden Side, da ligger Baaden mørk paa Vandet, der er belyst under den; det er klart til Bunden, og man troer at see Fiske og Planter røre sig dernede. Kareeter  med Løgter krydse hinanden, man seer kun Løgten, det synes rullende Ildkugler.

Torsdag 7. Graat Veir! gik til Moloen og det blev Regn, Regnede saa hele Dagen; ved Posthuset kom et smukt ungt Menneske til mig, spurgte mig om jeg talte fransk og da jeg svarede ja, begyndte han — han var Ruffiani. — Gik til Prindserne af Glücksburg der boe i Hotel de Russi, de vare just ved Regnen vendt hjem fra en Tour; de gav mig aanden, vi sad i ret fortrolig Samtale en Times Tid; gik saa ud tog en Vogn og kjørte til Voigts, her traf jeg Fru Guilimeaus gifte Datter med Mand, en Frøken Dreier, og Frøken …….. der boe hos Ferrari omme i Albergo del fiori. Fru Voigt opholdt sig over Frøken Bjerring reiste med og boede sammen med de danske Herrer; de andre kjøbenhavnske Damer i Rom, sagde hun, havde stødt sig derover. Fru Voigt vil nu kun arbeide for sin egen Fornøielse. — Fru Guillimeau kom; »der har De Stof til et Poem, med Revulutionen her i Huset,« sagde hun bittert. Det var meget koldt mellem hende og Fru Voigt. Han sagde til sin Kone: »Snikkesnak!« — Gik hjem, men blev mat i Heden, gik og gik; uden for Slottet var jeg ved at segne om; ingen Vogn kom, Vandet haglede ned af mit Ansigt; det var Krisis, paa den anden Side Pladsen svandt Matheden og hjemme sprang jeg op af de frygtelige mange Trapper.

Fredag 8. Regnveir; ikke ganske rask; drevet om, ikke bestilt noget; saa en velklædt Mand ført af Soldater, Jern om Benet og en rød Slavetrøie kastet over Skuldrene. Gik i
Villa reale og hørte Musik. Mine Naboer komne fra Iscia, Uldahl og Davidsen sad hos mig og snakkede til Klokken 12. Mine andre Naboer ere Grev Beck-Friis, A……. og Prinds Galizin fra Rusland, besøgt dem i Formiddags.

Løverdag 9. Endnu ingen Breve; gaaet i Galleriet; løb gjennem Salene med Malerier og saae kun paa Domenichinos SkytsEngel; hvilken Herlighed af Statuer; Junobusten, Torsoen af Psycke; & besøgt Ferrari, der tog ret glad imod mig og tilbød sig at være mig til Tjeneste med hvad han kunde; mødt der den unge Rottbøll, som er her med Familien; endelig igjen Solskin. Smerte i Siden af Maven, jeg skulde dog ikke have Tarmslyngning ɔ: Convulvili i Maven. Kjøbt Opera Text to Gran Exemplaret. Vesuvs Top indhyllet i Skyer. —

 Foto: Lars Bjørnsten Odense