H.C.Andersen: Manuskript dagbogsoptegnelse 11. december 1837

H.C. Andersen: Manuskript af dagsbogsoptegnelse 11. December 1837

Ovenfor ses originalmanuskriptet til H.C. Andersens dagbog fra den 11 December 1837 selvom Andersen har skrevet den 11 Jan, som er en fejl.  Nedenfor ses teksten oversat til en læselig udgave.

“Den 11 Jan [ɔ: December] 1837. Idag blev Sophie forlovet. Sidste Middag jeg gik derfra med Marmier, sagde han: »De elsker hende, jeg veed det! jeg seer godt! frie til hende!« jeg tænkte hele Aftenen meget paa hvor urigtigt det var, da jeg er fattig. I Løverdags var jeg der, hun var saa elskværdig og dog om Aftenen følte jeg, at jeg nok kunde leve ene og alene! igaar aftes hos Collins drillede de mig med at mit Stykke til Foreningen var eqivokt! at Lorck blev fordærvet ved min Omgang, der blandede sig i Spøgen en Braad, der vist kom fordi jeg ikke havde været ivrig i at benægte de lette Rygter der gaae om Svogeren Boye. Lind blev ved og jeg tydede da paa den Plathed han i Parterret har sagt om Jomf: Gran; jeg var iriteret, han tog det fornærmeligt op, der blev en Pause. Jeg gik. Da jeg var i Udlandet var det alene for ikke at saare Collins, for dem er det her hjemme, jeg aldrig har fulgt min Lidenskab, og dog paaskjønnes det ikke, ophidset gik jeg derfra, følte en Forandring i mit Væsen; jeg vil være som andre Mænd tænkte jeg, heller ikke for Sophie vil jeg sværme, jeg bliver aldrig forlovet og det var en Ulykke om det skete! Gud leed Alt til det Bedste. Jeg sov, og i Dag Kl. 10 blev hun forlovet, jeg hørte det Kl: 1, af H.P. Holst og strax efter af O. Müller, han lagde sin Haand paa mit Hoved, mon det var Tilfælde, jeg følte en Beklagelse deri, men havde ingen Uro, ingen Liden; jeg spiiste hos Fru Bügel, nu mod Aften havde jeg netop lovet —s at læse min Biographie og Studenterstykket, jeg gik der hen, men kun Stykket…..”

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2005