Dagbogen med H.C. Andersens diktat fra hans sidste måneder i 1875

  Bogen, hvori der blev skrevet diktat fra H.C. Andersens sidste måneder i 1875

H.C. Andersen var meget svækket af sygdom, de sidste måneder han levede, derfor fik han andre til efter diktat at skrive  til dagbogen. Det gik på tur i familien Melchior mellem Fru Dorothea Melchior og døtrene Harriet og Louise Melchior indtil 27. juli 1875. Efter denne dato blev H.C. Andersens sygdom værre og han kunne nu hverken skrive eller diktere, derfor skrev fru Dorothea Melchior de daglige notitser indtil den 4. august, hvor H.C. Andersen døde.

Juli 1875 – Torsdag den 1 ste

Dagene er løbne i hinanden. Det er Bronchitis jeg lider af, Neuralgi i højre ben. har ingen hvile ingen appetit ingen søvn Doctor Meyer kommer hver Aften. Idag besøgte mig fra Hellebeck Fru Collin. For over 12 dage inden sendte Edvard mig Brev der har ligget i Lommen hos Buddet i Sparekassen.

Juli 1875 –  Fredag den 2den

Etatsraad Collin kom idag ind til mig. Jeg var saa trættet af Barber. Skrædder og Frisøer, fik testament skrevet
Bestemt forskjellige smaasummer til straks at uddeles. Harriet skrevet for mig i dag og de tidligere Dage til Weber og Frøken Bjerring. Tidligere har frøken Louise og Fru Melchior skrevet for mig til Frøken Clara Heincke.

Juli 1875 – Lørdag den 3die

I Fredags var Tjeneren Jens og Kokkepigen Caroline i Tivoli om Aftenen. Da de henved 1 kom hjem var jeg meget syg jeg havde helt oversprøjtet mig med vand saa jeg maatte helt tørt omklædes. Mange breve om Autographs ere i Ugernes Løb indtrufne. Et har vist navn og adresse, Kong Kristian den 9de, Besøg af Krohn , saa ham ikke, Spiste idag og igaar med lidt Appetit. doctor Meyer meget tlfreds. Dr Hornemann kommer for sent på Aftenen, det trætter mig. Laa inat i vaagne behagelige Drømmerier.

Lars Bjørnsten 29. december 2012

Set på H.C. Andersen udstillingen i 2005 på Rosenborg i København

Foto: Lars Bjørnsten Odense 2005     –     Dictation from Andersen’s last days in 1875

 Se mere om H.C. Andersens sygdom, død og begravelse