Dronning Margrethe den 2. og “Hyrdinden og skorstensfejeren” (4)

Skitse til det gamle træskab udført af Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2.

Dronningens skitse til det gamle træskab skåret ud af snirkler og løvværk. Skabet udskåret med roser og tulipaner og mellem dem stak små hjorte hvodet frem med mange takker, således som det optræder i H.C. Andersens eventyr “Hyrdinden og skorstensfejeren”. Dronningens skitse har dannet baggrund for rekvisitten til TV-teatrets forestilling om ” Hyrdinden og skorstensfejeren” i 1987.

Nedenfor ses et uddrag fra eventyret:

“… Har Du nogensinde seet et rigtig gammelt Træskab, ganske sort af Alderdom og skaaret ud med Snirkler og Løvværk? Just saadant et stod der i en Dagligstue, der var arvet fra Oldemoder, og udskaaret med Roser og Tulipaner fra øverst til nederst; der vare de underligste Snirkler og mellem dem stak smaa Hjorte Hovedet frem med mange Takker, men midt paa Skabet stod snittet en heel Mand, han var rigtignok griinagtig at see paa og grine gjorde han, man kunde ikke kalde det at lee, han havde Gjedebukkebeen, smaa Horn i Panden og et langt Skjæg ….”

Se mere om den kongelige familie og H.C. Andersen her!    Foto Lars Bjørnsten odense

http://www.kongehuset.dk/