Dronning Margrethe den 2. og “Hyrdinden og skorstensfejeren” (3)

Ovenfor ses til venstre ses dronningens skitse til “Den gamle kineser” i TV-teatrets forestilling om “Hyrdinden og skorstensfejeren” i 1987. Til højre ses dronningens færdige eksemplar af skitsen af “Den gamle kineser” fremstillet af Den kongelige Porcelænsfabrik i København i 7000 eksemplarer. Skulpturen og bemalingen er skabt af skulptøren Andy Li efter samråd med dronningen.

Nedenfor uddrag fra eventyret

Tæt ved dem stod der nok en Dukke, der var tre Gange større, det var en gammel Chineser, som kunde nikke; han var ogsaa af Porcelain og sagde at han var Bedstefader til den lille Hyrdinde, men det kunde han nok ikke bevise, han paastod at han havde Magt over hende, og derfor havde han nikket til Gjedebukkebeens-Overogundergeneralkrigscommandeersergeanten, der friede til den lille Hyrdinde. “Der faaer Du en Mand,” sagde den gamle Chineser, “en Mand, som jeg næsten troer er af Mahognitræ, han kan gjøre Dig til Gjedebukkebeens-Overogundergeneralkrigscommandeersergeantinde, han har hele Skabet fuldt af Sølvtøj, foruden hvad han har i de hemmelige Gjemmer!” …. … Og Skorsteensfeieren og den lille Hyrdinde saae saa rørende paa den gamle Chineser, de vare saa bange han skulde nikke, men han kunde ikke og det var ham ubehageligt at fortælle til en Fremmed, at han havde bestandig en Klinke i Nakken, og saa bleve de Porcelains Folk sammen og de velsignede Bedstefaders Klinke og holdt af hinanden til de gik i Stykker….”    og det er ganske vist!

Se mere om den kongelige familie og H.C. Andersen her!     Foto Lars Bjørnsten odense

http://www.kongehuset.dk/