ny

Skitse – bjerglandskab med ruin på toppen

1-35

Skitsetegning af H. C. Andersen. Med bjerglandskab med ruin på toppen.

Se mere om “H.C. Andersen og Spanien”

I Spanien:

“I Norden, i Kakkelovns-Krogen,
Groe Eventyr deiligt i Bogen,
Men ovre bag Pyrenæernes Muur,
Der voxe de vildt i den hele Natur,
Og er Du selv ung, ret Flamme og Fyr,
Saa brænder Du op i et Eventyr!”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger