H.C. Andersen ved “Byens Port” i Brieg Schweiz 1833

1-57 H.C. Andersens tegning af  “Byens Port i Brieg i  Schweiz den 18 september 1833”.  Størrelse 8,7 cm x 8,7 cm

I H.C. Andersens dagbog fra den 18. september 1833: “Tegnede Byens Port og Jesuitter Klostret af. – Gik en lille Tour i sort Frakke, Vest og Buxer, Bønderne toge mig vist an for en geistlig Mand, thi de stode stille og hilsede, med et kom en ældre Karl henimod mig og faldt paa Knæ, da blev jeg ganske forskrækket og vendte om. – Det er første Gang der er knælet for mig.”

Kilde: Odense Bys Museer

H.C. Andersens tegninger